22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

Fires  RSS

Požár elektro rozvaděče , restaurace U Adamů, Svobody 37, Č.Dub

So 29.července 2017 13:32 - 14:10

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 32 T 815 na požár rozvodbné skříně v ul Svobody- Restaurace U Adamů. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zakouření z rozvaděče el. energie na chodbě restaurace. Jednotka provedla protipožární opatření - přistavení RHP CO2 a dále provedla odpojení elektřiny. Následně provedla kontrolu termokamerou. S ní byla naměřena teplota okolo 40 °C. Po otevření rozvaděče bylo nalezeno místo, kde došlo k závadě na elektroinstalaci. Uživatelce restaurace bylo doporučeno kontrola rozvaděče odbornou firmou před zapnutím elektřiny. Po příjezdu jednotky HZS Liberec  bylo místo předáno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Únik NL do Ještědky, Šestidomy, Český Dub

Po 24.července 2017 21:28 - 23:59

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK k úniku NL do vodního ttoku řeky Ještědka, ul Husova č.p.54. Na místě byl ohlašovatel - starosta města Český Dub J.Miler. Jednotka provedla nejprve průzkum u č.p. 54 a potom prováděla monitoring řeky proti proudu. Podle oznamovatele bylo na místě několik uhynulých ryb. V době příjezdu jednotky ani během zásahu se žádné uhynulé ryby nenašly. Jednotka našla kanálovou vpust do potoka, ze které vytékalo malé množství zapáchající látky po dehtu.
Po příjezdu jednotky Liberec byl proveden průzkum v ulicích Šestidomy, Studničná, Řídícího uč.Havla a Hřbitovní. Ve hřbitovní ulici bylo nalezeno pravděpodobné místo odkud byla kontaminována dešťová kanalizace a potom i řeka Ještědka. Jednalo se o dvě  kaluže nespecifikované tmavé tekutiny zapáchající po dehtu(karbolka). Jednotky provedly zajištění místa až do příjezdu zástupců životního prostředí. Potom byla nalezená látka zasypána sorbentem a sebrána do igel.pytle a jednotky se vrátily na základny.

DN 1x OA bez zranění, Bílá

Pá 21.července 2017 16:05 - 16:50

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK z CAS 32 T 815 k DN OA na komunikaci 2787 u obce Bílá. Při příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o DN bez zranění, kdy došlo k proražení olejové vany u OA. Únik na komunikaci v délce cca 100m . Jednotka provedla protipožární opatření a společně s JSDH Bílá provedla zasypání oleje sorbentem. Po zasypání a úklidu komunikace se jednotky vrátily zpět na základnu.

Požár nízké budovy - letiště Hodkovice nad Mohelkou

Čt 20.července 2017 00:36 - 01:30

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 32  k požáru letištní budovy na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou. Jelikož se jednalo o malý požár , tak byla naše jednotka na místě pouze jako záloha a po likvidaci se vrátila zpět na základnu. Na místě zasahavaly jednotky SDH Hodkovice a HZS Liberec

DN - letecká, pád rogala, letiště Hodkovice nad Mohelkou

Ne 16.července 2017 17:49 - 18:30

Jednotka vyjela s CAS 32 k letecké dopravní nehodě na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou. Jednalo se o pád rogala se zraněním osob. Po příjezdu , byla jednotka na místě jako záloha, protože už zasahovala místní jednotka SDH Hodkovice a jednotka HZS Liberec. Po dohodě s velitelem zásahu se pak jednotka vrátila zpět na svou základnu

DN 1x OA v příkopu, Modlibohov

Čt 6.července 2017 13:37 - 14:45

Jednotka vyjela z CAS 32 k DN osobního auta v Javorníku. DN se nacházela v Modlibohově. Po příjezdu na místo události spolupracovala s jednotkou HZS LK, stanice Liberec, na protipožárních opatřeních, odstraňování následků dopravní nehody a řízení provozu na komunikaci. Po zadokumetování události Policií ČR byla jednotka VZ odeslána zpět na svoji základnu.

DN 2xOA se zraněním, Bílá

Út 4.července 2017 12:37 - 13:30

Jednotka vyjela z TA Ford Ranger a CAS 32  na žádost KOPIS HZSLK k DN dvou OA se zraněním u obce Bílá. Na místě byla jako první složka IZS jednotka SDH města Český Dub. Jedno z havarovaných vozidel bylo mimo komunikaci v poli, druhé mimo komunikaci v příkopě. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU) u obou vozidel. Dále VZ na místo povolal prostřednictvím KOPIS HZS LK zdravotní záchrannou službu pro zraněnou osobu. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Po dojezdu ZZS LK byla zraněná osoba předána.  Jednotky po dobu dokumentace místa prováděly řízení provozu na komunikaci. Po předání místa Policii ČR se jednotka vrátila na základnu
 

DN 1x OA se zraněním, Hoření Paseky

Pá 30.června 2017 20:16 - 21:20

Jednotka Český Dub vyjela po vyhlášení poplachu k DN se zraněním s vozidly TA Ford Ranger a CAS 32 T 815. Na místě byla jako první složka IZS.na místě bylo jedno vozidlo mimo komunikaci na boku po nárazu do stromu. Dvě osoby, které cestovaly ve vozidle byly v době příjezdu jednotky už mimo vozidlo a bez zjevných známek zranění. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU). Po příjezdu ZZS LK si obě osoby převzaly do péče záchranáři. Dále jednotka prováděla společně s jednotkou HZS Liberec řízení provozu na komunikaci. Po dohodě s VZ se pak jednotka vrátila zpět na základnu.
 

DN- letecká s následným požárem, letiště Hodkovice nad Mohelkou

Ne 25.června 2017 14:06 - 15:35

Jednotka Český Dub vyjela k události po vyhlášení poplachu s CAS 32 ,HLI 401 1+3.  Během cesty k zásahu měla jednotka technickou závadu na vozidle, kvůli které nebylo možné pokračovat v jízdě ( prasklá přívodní hadice vzduchu ).  Vozidlo se podařilo opravit a jednotka k zásahu nakonec dorazila. Po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu, protože už na  místě nebyla potřeba.

TP - spadlý strom na komunikaci, Hlavice

Pá 23.června 2017 05:21 - 05:51

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci v obci Hlavice. Tam žádný spadlý strom neobjevila, při cestě zpět na základnu dojela k místu u obce Všelibice, kde byl spadlý strom a zasahoval přes celý jeden jízdní pruh. jednotka provedla odstranění a vrátila se zpět na základnu.

TP- ucpaná kanalizace, Šestitomy-Český Dub

Čt 22.června 2017 19:06 - 21:35

Jednotka vyjela po oznámení události na ohlašovnu požáru JSDHO Český Dub k uvolnění odtoku kanálu u č.p. 56 Šestidomy. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se vlivem přívalového deště ucpal kanálový odtok před č.p. 56 . Jednotka provedla vyčitštění kanálu a propláchnutí potrubí jedním C proudem.

Požár - lesní porost, Hodkovice nad Mohelkou

Čt 22.června 2017 14:16 - 15:30

Jednotka vyjela s vozidly CAS 32 a CAS 24  po vyhlášení poplachu k požáru lesního porostu do Hodkovic nad Mohelkou. Při příjezdu již na místě zasahovaly jednotky HZS Liberec  a JSDH Hodkovice n.M. Jednotka dle pokynu VZ utvořila jedno útočné vedení 2C od rozdělovače a prováděla hasební práce. Dále byla na místě jako záloha. Po likvidaci se vrátila zpět na svou základnu.

DN 1xOA s únikem provozních kapalin na komunikaci, Český Dub

Ne 18.června 2017 16:08 - 17:25

 jednotka vyjela po vyhlášení poplachu k DN jednoho osobního vozidla na křižovatku ke středisku, kde došlo k proražení olejové vany u osobního vozidla a následnému úniku oleje na komunikaci v délce cca 400m až na parkoviště u Adamů. Jednotka provedla zasypání uniklých provozních náplní sorbentem a místo bylo předáno Policii ČR. Přes KOPIS byl na místo povolán správce komunikace ( KSSLK), aby provedl konečný úklid komunikace. Jednotka se potom vrátila na základnu. K události jsme vyjeli s vozidly CAS32 a TA L3Z FORD Ranger. 

Únik NL do ovzduší, Hodkovice n.M. poškozená plynová připojka

Ne 18.června 2017 09:20 - 10:20

 Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK s CAS 32 T815 do Hodkovic n.M. kde bagrista poškodil plynovou přípojku středotlaku a plyn unikal do ovzduší.Jednotka byla na místě pouze , jako záloha. Na místě už zasahovala místní jednotka SDH a jednotka HZS Liberec. Po uzavření úniku plynárenskou společností se jednotky vrátily zpět na základny. 

DN se zraněním,silnice č.277 mezi Bohumilečí a Libičí

Pá 16.června 2017 17:29 - 18:45

 Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK k DN osobního vozidla na komunikaci mezi obcemi Bohumileč a Libič. Došlo k nárazu do zdi nad propustkem pod silnicí. Jednotka vyjela s TA L3Z Ford Ranger 1+1 a vozidlem CAS 32 T815 1+3. Událost byla hlášená pouze jako nDN bez zranění. Při příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o DN se zraněním jedné osoby. VZ si na místo nechal povolat ihned ZZSLK. Jdednotka provedla první předlékařskou pomoc zraněné osobě a po dojezdu posádky ZZS LK ji předali k dalšímu ošetření. Dále bylo provedeno protipožární opatření a vzhledem k bezpečnosti zasahujících byla úplně uzavřena komunikace. Po odjezdu ZZS se zraněnou osobou byla komunikace částečně zprůjezdněna a jednotka prováděla řízení provozu. Na místo se dostavila i jednotka HZS Turnov. Po zdokumentování bylo místo předáno policii a jednotky se vrátily na své základny. 

Únik NL na komunikaci, křižovatka u střediska, Český Dub

Pá 16.června 2017 16:41 - 17:25

 Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu na křižovatku u střediska v Českém Dubu, kde začínala olejová skvrna od proražené olejové vany . Skvrna se táhla dál po ul Řídícího Škody až na okraj města směr Vlčetín. Jednotka provedla zasypání úniku sorbentem a na místo byl povolán správce komunikace ( KSSLK) , aby místo uklidil. jednotka se pak vrátila na základnu. Vyjeli jsme voziodlem TA L3Z FORD Ranger v počtu 1+3.

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Loukovičky

Pá 16.června 2017 11:05 - 12:15

 Jednotka vyjela na žádost starosty města k odstranění nebezpečného stavu do Loukoviček k č.p.24, kde byl spadlý strom přes celou komunikaci a nebylo možné projet. Strom ještě visel v drátech el.vedení. Jednotka na místo vyjela s CAS 32 a AZ 30 MAN. Po provedeném průzkumu bylo provedeno postupné odřezání větví a následně byl pokácený vyvrácený kmen. Při zásahu muselo být postupováno obezřetně , proto bylo potřeba i všech zúčastněných hasičů, k zajištění místa,  aby nedošlo ke zranění. Po odstranění stromu a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na svou základnu

Požár Domova mentálně postižených, Hodkovice n.M.

St 14.června 2017 15:04 - 17:30

 Taktické cvičení ! Jednotka vyjela na taktické cvičení do Hodkovic nad Mohelkou s vozidlem CAS 32, Kde byl nacvičován zásah při požáru domova mentálně postižených osob. Cvičení bylo hlavně zaměřeno na evakuaci a záchranu klientů domova a komunikace s nimi. Cvičení proběhlo tak jak mělo a jednotky se vrátily na své základny.

Likvidace obtížného hmyzu, Hoření Starý Dub 18

Út 13.června 2017 17:00 - 17:40

 Jednotka vyjela na žádost občanů z č.p. 18 Hoření Starý Dub k odstranění obtížného hmyzu. Při příjezdu a provedeném průzkumu jednotka nenašla nikde žádnou báň nebo nějaký náznak obtížného hmyzu, proto se vrátila zpět na základnu

DN 1x OA bez zranění, Český Dub ,silnice č.278a ul.U Cihelny

Út 6.června 2017 09:39 - 10:15

 Jednotka při cestě od dopravní nehody( náraz do stromu) přijela k další DN na křižovatce silnice č. 278 ( Č. Dub- Hodkovice) a ul U Cihelny. Jednalo se o DN OA bez zranění s únikem provozních náplní. Jednotka provedla zabezpečení místa , protipožární opatření u obou vozidel a zasypání prtovozních náplní. Po příjezdu Policie ČR se jednotka vrátila zpět na základnu

<< previous 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010