23.11.2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik

more...

20.11.2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce. Konkrétně §

more...

02.11.2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče. Sponzoři této soutěže jsou UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB KUPEC & SYN s.r.o. PRODEJNA UNIKOM (

more...

03.10.2017

Stanice HZS Libereckého kraje otevřou dveře malým i velkým návštěvníkům Navštivně některou ze stanic HZS Libereckého kraje 13. října 2017 - viz klikněte na nadpis

28.09.2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV Čestná uznání SDH Český Dub      

more...

Fires  RSS

Záchrana osoby - AED, Bohumileč 23

St 20.září 2017 14:11 - 14:30

Jednotka vyjela na výzvu operačního střediska k záchraně osoby pomocí AED (automatický externí defibrilátor) do Bohumileče. Jednotka byla na místě jako první . Po příjezdu, doktor z Letecké Záchranné služby  LK bohužel konstatoval , že je osoba po smrti a jednotka se tedy vrátila zpět na základnu

DN- uvolnění komunikace, Hoření Starý Dub

So 19.srpna 2017 22:29 - 23:10

Jednotka vyjela s vozidly TA Ford RANGER a CAS T 815 k DN 1x OA do Hořeního Starého Dubu. Jednalo se o uvolnění komunikace po tom co se na osobním autě ulomilo kolo a vozidlo zůstalo uprostřed komunikace. Majitel nebyl schopen vozidlo sám odtlačit tak , aby nebránilo provozu. Jednotka vozidlo odtlačila na krajnici a protože z vozidla neunikly žádné provozní náplně, tak se vrátila na základnu

TP strom přes komunikaci, Chlístov

So 19.srpna 2017 05:57 - 07:05

Jednotka vyjela s CAS 32 T 815, na žádost KOPIS HZS LK, k odstranění spadlého stromu přes komunikaci na Mnichovo Hradiště v Chlístově. Jednalo se o velký akát, který bránil průjezdu vozidel. Jednotka strom odřezala pomocí motorové pily a komunikaci zprůjezdnila

DN 1x OA náraz do garáže rodinného domu, Modlibohov

So 19.srpna 2017 01:56 - 04:00

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu  s TA Ford RANGER a CAS 32 T 815 k DN osobního vozidla  do Modlibohova. Vozidlo narazila do garáže u RD kde zeď poškodila zaparkované vozidlo . Havarované vozidlo dále nabouralo do rodinného domu. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, zabezpečení zdi nabourané garáže a protipožární opatření.  Osobu si převzala Policie ČR. Po zadokumentování nehody provedla jednotka odklizení vozidla z komunikace a uklizení sutin z vozovky a pak se vrátila na základnu.

Požár balíku slámy, Český Dub- Štěpnice

Pá 18.srpna 2017 16:24 - 17:30

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s CAS 32 k požáru balíku slámy . Český Dub - Štěpnice. Balík slámy jsme postupně rozebrali a uhasili vysokotlakým proudem a pak se vrátili domů  :-D

DN 1xOA bez zranění , Modlibohov

St 16.srpna 2017 10:30 - 11:30

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu k DN OA v potoce do Starého Dubu. Vozidlo se nacházelo v obci Modlibohov na lesní komunikaci (vjezd na silnici II/278) a  bylo spadlé celou levou stranou mimo komunikaci nad potokem. Hrozilo sesunutí do potoka. Ve vozidle v době příjezdu jednotky nikdo nebyl. Řidička a spolujezdec byli oba v pořádku, bez zranění mimo vozidlo. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, zabezpečení vozidla proti pohybu a protipožární opatření.Potom bylo vozidlo pomocí vysokotlakých  vaků a navijáku na vozidle TA Ford Ranger vyproštěno a neporušené předáno majitelce. Během zásahu se na místo dostavila i jednotka HZS LK Liberec s CAS a HZS SŽDC Liberec s VYA 15 . Ta po dohodě s VZ odjela zpět na základnu.

DN 3xOA se zraněním osob, silnice II/278 Bohdánkov

Čt 10.srpna 2017 16:06 - 17:40

Jednotka vyjela s vozidlem CAS32 T 815 k DN 3x OA na komunikaci II/278 u obce Bohdánkov. Při příjezdu na místě již zasahovala  ZZS LK a Policie ČR. Na místo ve stejnou dobu dojelo i vozidlo HZS Liberec. Jednotka provedla zajištění místa nehody. Dále provedla společně s jednotkou HZS Liberec  protipožární opatření (odpojení AKU) u všech vozidel. Na pokyn VZ prováděla jednotka kyvadlově řízení provozu na komunikaci a poté na žádost Policie ČR uplné uzavření komunikace. Po zdokumentování nehody jednotka asistovala při odstraňování následků DN (nakládání vozidel na vozidla odtah služby). Potom byl provoz na komunikaci obnoven a jednotka se po dohodě s VZ vrátila zpět na svou základnu.

TP spadlý strom na komunikaci, ul.U Cihelny, Český Dub

Po 31.července 2017 20:25 - 20:46

Jednotka vyjela po oznamení na KOPIS HZS LK k odstranění spadlého stromu v ulici U Cihelny. Po dojezdu na místo jednotka provedla odstranění spadlé větve z komunikace bez použití mot.pily a provedla další průzkum v celé ulici. Potom pokračovala na událost mezi Č. Dubem a Domaslavicemi

TP spadlé stromy na komunikaci mezi Č. Dubem a Domaslavicemi

Po 31.července 2017 20:24 - 21:20

Jednotka vyjela s TA Ford Ranger a CAS 32 na odstranění popadaných stromů na komunikaci č 178 mezi obcemi Vlčetín a Český Dub, v části Domaslavice. Při příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že je komunikace neprůjezdná a u jednoho stromu bylo os. auto s rozbitým zadním sklem. Řidič byl mimo vozidlo a bez zranění a nepožadoval policii. Jednotka Český Dub  provedla společně s jednotkou Bílá  odřezání popadaných stromů a zprůjezdnění komunikace. Potom se vrátila zpět na základnu. VZ si na místo povolal prostřednictvím KOPIS HZS LK Policii ČR k řízení provozu. 

DN 2x OA se zraněním, Šoubarky , Český Dub

So 29.července 2017 18:51 - 19:45

Jednotka vyjela s CAS 32 k DN. Při příjezdu na místo byla již na místě ZZS, která měla v péči zraněnou osobu. Jednotka provedla protipožární opatření (odpojení baterie, přistavení RHP) a po příjezdu RZA ještě pátrání po řidiči jednoho z vozidel v okolí dopravní nehody.

Požár elektro rozvaděče , restaurace U Adamů, Svobody 37, Č.Dub

So 29.července 2017 13:32 - 14:10

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 32 T 815 na požár rozvodbné skříně v ul Svobody- Restaurace U Adamů. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zakouření z rozvaděče el. energie na chodbě restaurace. Jednotka provedla protipožární opatření - přistavení RHP CO2 a dále provedla odpojení elektřiny. Následně provedla kontrolu termokamerou. S ní byla naměřena teplota okolo 40 °C. Po otevření rozvaděče bylo nalezeno místo, kde došlo k závadě na elektroinstalaci. Uživatelce restaurace bylo doporučeno kontrola rozvaděče odbornou firmou před zapnutím elektřiny. Po příjezdu jednotky HZS Liberec  bylo místo předáno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Únik NL do Ještědky, Šestidomy, Český Dub

Po 24.července 2017 21:28 - 23:59

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK k úniku NL do vodního ttoku řeky Ještědka, ul Husova č.p.54. Na místě byl ohlašovatel - starosta města Český Dub J.Miler. Jednotka provedla nejprve průzkum u č.p. 54 a potom prováděla monitoring řeky proti proudu. Podle oznamovatele bylo na místě několik uhynulých ryb. V době příjezdu jednotky ani během zásahu se žádné uhynulé ryby nenašly. Jednotka našla kanálovou vpust do potoka, ze které vytékalo malé množství zapáchající látky po dehtu.
Po příjezdu jednotky Liberec byl proveden průzkum v ulicích Šestidomy, Studničná, Řídícího uč.Havla a Hřbitovní. Ve hřbitovní ulici bylo nalezeno pravděpodobné místo odkud byla kontaminována dešťová kanalizace a potom i řeka Ještědka. Jednalo se o dvě  kaluže nespecifikované tmavé tekutiny zapáchající po dehtu(karbolka). Jednotky provedly zajištění místa až do příjezdu zástupců životního prostředí. Potom byla nalezená látka zasypána sorbentem a sebrána do igel.pytle a jednotky se vrátily na základny.

DN 1x OA bez zranění, Bílá

Pá 21.července 2017 16:05 - 16:50

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK z CAS 32 T 815 k DN OA na komunikaci 2787 u obce Bílá. Při příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o DN bez zranění, kdy došlo k proražení olejové vany u OA. Únik na komunikaci v délce cca 100m . Jednotka provedla protipožární opatření a společně s JSDH Bílá provedla zasypání oleje sorbentem. Po zasypání a úklidu komunikace se jednotky vrátily zpět na základnu.

Požár nízké budovy - letiště Hodkovice nad Mohelkou

Čt 20.července 2017 00:36 - 01:30

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 32  k požáru letištní budovy na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou. Jelikož se jednalo o malý požár , tak byla naše jednotka na místě pouze jako záloha a po likvidaci se vrátila zpět na základnu. Na místě zasahavaly jednotky SDH Hodkovice a HZS Liberec

DN - letecká, pád rogala, letiště Hodkovice nad Mohelkou

Ne 16.července 2017 17:49 - 18:30

Jednotka vyjela s CAS 32 k letecké dopravní nehodě na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou. Jednalo se o pád rogala se zraněním osob. Po příjezdu , byla jednotka na místě jako záloha, protože už zasahovala místní jednotka SDH Hodkovice a jednotka HZS Liberec. Po dohodě s velitelem zásahu se pak jednotka vrátila zpět na svou základnu

DN 1x OA v příkopu, Modlibohov

Čt 6.července 2017 13:37 - 14:45

Jednotka vyjela z CAS 32 k DN osobního auta v Javorníku. DN se nacházela v Modlibohově. Po příjezdu na místo události spolupracovala s jednotkou HZS LK, stanice Liberec, na protipožárních opatřeních, odstraňování následků dopravní nehody a řízení provozu na komunikaci. Po zadokumetování události Policií ČR byla jednotka VZ odeslána zpět na svoji základnu.

DN 2xOA se zraněním, Bílá

Út 4.července 2017 12:37 - 13:30

Jednotka vyjela z TA Ford Ranger a CAS 32  na žádost KOPIS HZSLK k DN dvou OA se zraněním u obce Bílá. Na místě byla jako první složka IZS jednotka SDH města Český Dub. Jedno z havarovaných vozidel bylo mimo komunikaci v poli, druhé mimo komunikaci v příkopě. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU) u obou vozidel. Dále VZ na místo povolal prostřednictvím KOPIS HZS LK zdravotní záchrannou službu pro zraněnou osobu. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Po dojezdu ZZS LK byla zraněná osoba předána.  Jednotky po dobu dokumentace místa prováděly řízení provozu na komunikaci. Po předání místa Policii ČR se jednotka vrátila na základnu
 

DN 1x OA se zraněním, Hoření Paseky

Pá 30.června 2017 20:16 - 21:20

Jednotka Český Dub vyjela po vyhlášení poplachu k DN se zraněním s vozidly TA Ford Ranger a CAS 32 T 815. Na místě byla jako první složka IZS.na místě bylo jedno vozidlo mimo komunikaci na boku po nárazu do stromu. Dvě osoby, které cestovaly ve vozidle byly v době příjezdu jednotky už mimo vozidlo a bez zjevných známek zranění. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, protipožární opatření (odpojení AKU). Po příjezdu ZZS LK si obě osoby převzaly do péče záchranáři. Dále jednotka prováděla společně s jednotkou HZS Liberec řízení provozu na komunikaci. Po dohodě s VZ se pak jednotka vrátila zpět na základnu.
 

DN- letecká s následným požárem, letiště Hodkovice nad Mohelkou

Ne 25.června 2017 14:06 - 15:35

Jednotka Český Dub vyjela k události po vyhlášení poplachu s CAS 32 ,HLI 401 1+3.  Během cesty k zásahu měla jednotka technickou závadu na vozidle, kvůli které nebylo možné pokračovat v jízdě ( prasklá přívodní hadice vzduchu ).  Vozidlo se podařilo opravit a jednotka k zásahu nakonec dorazila. Po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu, protože už na  místě nebyla potřeba.

TP - spadlý strom na komunikaci, Hlavice

Pá 23.června 2017 05:21 - 05:51

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci v obci Hlavice. Tam žádný spadlý strom neobjevila, při cestě zpět na základnu dojela k místu u obce Všelibice, kde byl spadlý strom a zasahoval přes celý jeden jízdní pruh. jednotka provedla odstranění a vrátila se zpět na základnu.

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010