07.10.2019

5. října 2019 se uskutečnila již 12. Hasičská noc pod Ještědem. Celkem se zúčastnilo 28 družstev nejen z Libereckého kraje, ale také ze Středočeského. Naše družstvo ve složení Pave

more...

25.02.2019

04.02.2019

  Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí. SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2   Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného

more...

11.11.2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremo

more...

24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

Historie

Vznik sboru dobrovolných hasičů je historicky spjat s potřebou lidí bojovat s ohněm, který dovedl v krátké chvíli zničit jejich obydlí, majetek, ale také jejich život. Jednotlivec sám proti tomuto živlu příliš nezmohl. Proto se lidé na obranu před ohněm začali sdružovat a vytvářet organizované skupiny. Dalším podnětem pro tuto organizovanou činnost ve společnosti byla i situace, která nastala ve druhé polovině 19. století. Bylo to období velice svědčící rozvoji spolkové činnosti. A právě v takové situaci vzniká i první dobrovolný sbor hasičů v Českém Dubě.

A protože sbor nemohl existovat, aniž by se účastnil života ve společnosti, měli na jeho existenci vliv i historické události, které se za těch 150 let staly. Na historii sboru je také zřejmé jeho geografické zasazení do určité oblasti. Český Dub byl městem, ve kterém v minulém a první polovině tohoto století žilo hodně příslušníků německé národnosti. Proto se i na životě sboru projevoval souboj české a německé části obyvatelstva. Po druhé světové válce je zde zřejmá snaha nového systému po utlumení pestrosti spolkového života a snaha po vlivu a organizaci v činnosti spolků. Od šedesátých let se proto život v "požární ochraně" jaksi oplošťuje. Stává se jednotvárným. Členové si tuto jednotvárnost snaží nahradit různými oslavami, plesy a zájezdy, ale pestrosti spolkového života ve dvacátých a třicátých letech už nemohou dosáhnout.

Významným prvkem a rysem existence sboru za celých 150 let je to, že členové veškerou činnost provádějí dobrovolně. Je pravda, že za Rakouska-Uherska někteří představitelé sboru vykonávali svoji činnost za určitý honorář, ale ostatní členové nedostali vůbec nic. A tak zde boj s ohněm mají v rukou lidé, kteří tuto činnost vykonávají jen z pouhého nadšení a záliby. Nic na tom nemění fakt, že s rozvojem techniky jsou na ně kladeny čím dál větší nároky a teprve budoucnost ukáže, jestli tato hasičská činnost může být dál vykonávána jako záliba a zda nebude muset být někdy v budoucnu zprofesionalizována.
 

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010