23.11.2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik

more...

20.11.2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce. Konkrétně §

more...

02.11.2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče. Sponzoři této soutěže jsou UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB KUPEC & SYN s.r.o. PRODEJNA UNIKOM (

more...

03.10.2017

Stanice HZS Libereckého kraje otevřou dveře malým i velkým návštěvníkům Navštivně některou ze stanic HZS Libereckého kraje 13. října 2017 - viz klikněte na nadpis

28.09.2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV Čestná uznání SDH Český Dub      

more...

Historie

Vznik sboru dobrovolných hasičů je historicky spjat s potřebou lidí bojovat s ohněm, který dovedl v krátké chvíli zničit jejich obydlí, majetek, ale také jejich život. Jednotlivec sám proti tomuto živlu příliš nezmohl. Proto se lidé na obranu před ohněm začali sdružovat a vytvářet organizované skupiny. Dalším podnětem pro tuto organizovanou činnost ve společnosti byla i situace, která nastala ve druhé polovině 19. století. Bylo to období velice svědčící rozvoji spolkové činnosti. A právě v takové situaci vzniká i první dobrovolný sbor hasičů v Českém Dubě.

A protože sbor nemohl existovat, aniž by se účastnil života ve společnosti, měli na jeho existenci vliv i historické události, které se za těch 150 let staly. Na historii sboru je také zřejmé jeho geografické zasazení do určité oblasti. Český Dub byl městem, ve kterém v minulém a první polovině tohoto století žilo hodně příslušníků německé národnosti. Proto se i na životě sboru projevoval souboj české a německé části obyvatelstva. Po druhé světové válce je zde zřejmá snaha nového systému po utlumení pestrosti spolkového života a snaha po vlivu a organizaci v činnosti spolků. Od šedesátých let se proto život v "požární ochraně" jaksi oplošťuje. Stává se jednotvárným. Členové si tuto jednotvárnost snaží nahradit různými oslavami, plesy a zájezdy, ale pestrosti spolkového života ve dvacátých a třicátých letech už nemohou dosáhnout.

Významným prvkem a rysem existence sboru za celých 150 let je to, že členové veškerou činnost provádějí dobrovolně. Je pravda, že za Rakouska-Uherska někteří představitelé sboru vykonávali svoji činnost za určitý honorář, ale ostatní členové nedostali vůbec nic. A tak zde boj s ohněm mají v rukou lidé, kteří tuto činnost vykonávají jen z pouhého nadšení a záliby. Nic na tom nemění fakt, že s rozvojem techniky jsou na ně kladeny čím dál větší nároky a teprve budoucnost ukáže, jestli tato hasičská činnost může být dál vykonávána jako záliba a zda nebude muset být někdy v budoucnu zprofesionalizována.
 

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010