09.06.2018

Dne 9.6. proběhlo další školení JSDHO. Jednotka si vyzkoušela stříhat mobilním vyprošťovacím zařízením Lukas, dále proběhl výcvik na střední a těžkou pěnu. Závěrem jednotka pr

more...

24.03.2018

O toma jaká byla 12-á Andersenovská noc se dozvíte více ZDE

26.02.2018

23.11.2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik

more...

20.11.2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce. Konkrétně §

more...

Závazná přihláška

 

 

tímto se přihlašujeme k noční hasičské soutěži

„Hasičská noc pod Ještědem“

 

  

Jednotka SDH, název družstva, evid.č.jed:

 

……………….….………………

 

Složení družstva:  

  Velitel

  Jméno          …………………….              Příjmení     …………………….   Podpis:…………………….

 

  Řidič

  Jméno          …………………….        Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

  Člen družstva č.1

  Jméno …………………….         Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

  Člen družstva č.2

  Jméno …………………….         Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

 

Zároveň s touto přihláškou bylo složeno startovné ve výši 500,-Kč.

 

Kontaktní osoba:  Jméno a příjmení:           …………………….…………………….

                               Telefonní číslo:           …………………………………………..

                               E-mail,jiný kontakt:   …………………….…………………….

 

Startující svým podpisem stvrzují, že odpovídají za svůj zdravotní stav a soutěže se zúčastní na vlastní nebezpečí.

 

 

Ve …………….., dne …………………..

  

 

 

 

…………………………..                                          …………………………

 Starosta SDH + razítko                                         Velitel soutěž. družstva

 

 

 

Družstvo jede tímto automobilem: ………………………………………

 

 

Popis družstva (jména či přezdívky soutěžících, jaké mají záliby, jestli trénovali na tuto soutěž, atd.  ………………tzv. “perličky z natáčení“):

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010