07.10.2019

5. října 2019 se uskutečnila již 12. Hasičská noc pod Ještědem. Celkem se zúčastnilo 28 družstev nejen z Libereckého kraje, ale také ze Středočeského. Naše družstvo ve složení Pave

more...

25.02.2019

04.02.2019

  Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí. SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2   Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného

more...

11.11.2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremo

more...

24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

Závazná přihláška

 

 

tímto se přihlašujeme k noční hasičské soutěži

„Hasičská noc pod Ještědem“

 

  

Jednotka SDH, název družstva, evid.č.jed:

 

……………….….………………

 

Složení družstva:  

  Velitel

  Jméno          …………………….              Příjmení     …………………….   Podpis:…………………….

 

  Řidič

  Jméno          …………………….        Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

  Člen družstva č.1

  Jméno …………………….         Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

  Člen družstva č.2

  Jméno …………………….         Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

 

Zároveň s touto přihláškou bylo složeno startovné ve výši 500,-Kč.

 

Kontaktní osoba:  Jméno a příjmení:           …………………….…………………….

                               Telefonní číslo:           …………………………………………..

                               E-mail,jiný kontakt:   …………………….…………………….

 

Startující svým podpisem stvrzují, že odpovídají za svůj zdravotní stav a soutěže se zúčastní na vlastní nebezpečí.

 

 

Ve …………….., dne …………………..

  

 

 

 

…………………………..                                          …………………………

 Starosta SDH + razítko                                         Velitel soutěž. družstva

 

 

 

Družstvo jede tímto automobilem: ………………………………………

 

 

Popis družstva (jména či přezdívky soutěžících, jaké mají záliby, jestli trénovali na tuto soutěž, atd.  ………………tzv. “perličky z natáčení“):

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010