07.10.2019

5. října 2019 se uskutečnila již 12. Hasičská noc pod Ještědem. Celkem se zúčastnilo 28 družstev nejen z Libereckého kraje, ale také ze Středočeského. Naše družstvo ve složení Pave

more...

25.02.2019

04.02.2019

  Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí. SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2   Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného

more...

11.11.2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremo

more...

24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

ContentNews  RSS

Noční 2019

Po 7.října 2019

5. října 2019 se uskutečnila již 12. Hasičská noc pod Ještědem. Celkem se zúčastnilo 28 družstev nejen z Libereckého kraje, ale také ze Středočeského. Naše družstvo ve složení Pavel Kydlíček, Josef Bobek, Lukáš Pavlů a Jan Stejskal obhájili 1. místo.

 FOTOGALERIE

NOC S ANDERSENEM

Po 25.února 2019

Dokumentární seriál o libereckých hasičích startuje už 6.3.

Po 4.února 2019

 

Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí.

SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2

 

Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje šestidílný dokumentární seriál. Od 6. března, kdy cyklus na programu Čt 1 startuje, mohou diváci každou středu po 21:00 hodině sledovat, jak liberečtí hasiči pracují, žijí a připravují se být vždy tam, odkud ostatní utíkají.

Celý rok byli dokumentaristé s hasiči takřka denně a zaznamenávali, co všechno musí umět, co musí obětovat, co vlastně znamená být hasič a jaké je to žít s přísahou, že pro záchranu ostatních jsem ochoten kdykoliv položit i vlastní život. V mnoha případech se dokumentaristům podařilo zachytit i provázanost profesionálních hasičů s dobrovolnými hasiči na území celého Libereckého kraje.

Proniknout do života profesionální hasičské stanice v Liberci nebylo nic jednoduchého. Každý její pracovní den je úplně jiný, práce je to nesmírně těžká, nebezpečná, psychicky náročná a výrazně ovlivňuje i běžný, soukromý život všech předem vybraných osobností ze sboru, kterým byl štáb neustále v patách.

Seriál sleduje životy příslušníků v různých služebních zařazeních:

-       hasič - nováček ve sboru,

-       dlouholetý profesionální hasič technik (strojní služba, chemická služba),

-       hasič instruktor - práce ve výšce (neboli lezec),

-       velitel čety,

-       operační důstojník,

-       tisková mluvčí.

Připravovaný pořad, ukáže nejen zásahy hasičů proti živlům - ohni, vodě, větru, ale i neustálou a důkladnou přípravu. Protože, když jde o lidské životy, hasič nesmí zaváhat, nesmí ani na vteřinu nevědět, co a jak má dělat. Každodenní cvičení a tréninky zvyšují šance všech - tedy nejen, že zachrání cizí životy, ale sami se z akce vrátí živí a zdraví.

ZDROJ:

HZSLK

 

Nejvyšší ocenění si ve Zbirohu převzal také náš velitel

Ne 11.listopadu 2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremoniál předávání ocenění se uskutečnil v úterý 6. listopadu v prostorách zámku Zbiroh v Plzeňském kraji.

Medaile „Za statečnost" je oceněním mimořádné odvahy a obětavosti při záchraně lidského života či majetku a byla udělena:


nprap. Oldřichu Laufkemu velitel družstva stanice Liberec, ÚO Liberec

Nadpraporčík Oldřich Laufke se v době své řádné dovolené zúčastnil zájezdu do Tunisu.
Při přepravě turistů autobusem z pevninské části Tunisu na ostrov Djerba došlo k dopravní nehodě tohoto autobusu. Situace měla dramatické pokračování, neboť jedna z cestujících osob utrpěla závažná poranění a následně u ní došlo k náhlé zástavě oběhu a základních životních funkcí. Nadpraporčík Oldřich Laufke i přes svá zranění zahájil neodkladnou resuscitaci a téměř po dvaceti minutách ji převedl zpět k životu. Po jejím předání zdravotním záchranářům ještě pomohl s transportem z havarovaného autobusu a dále pomáhal s evakuací ostatních cestujících.

Nadpraporčík Oldřich Laufke projevil svoji rozhodnost, osobní statečnost a v neposlední řadě uplatnil své dovednosti a zkušenosti příslušníka HZS ČR, které získal při své 13 leté praxi velitele družstva na stanici Liberec.

zdroj: HZSLK

vice + foto ZDE

stránky města

Likvidace sršní, včel a jiného hmyzu

Út 24.července 2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí. 

 
S blížícím se teplým počasím zaznamenává každoročně Operační a informační středisko hasičů větší počet telefonátů oznamujících výskyt nebezpečného hmyzu poblíž obydlí, na veřejných prostranstvích, u škol apod. V tomto období se nejčastěji jedná o včely, v letních měsících pak o sršně a vosy.
 
Vosí a sršní hnízda je vhodné likvidovat v pozdních odpoledních případně večerních hodinách, kdy je uvnitř nejvíc jedinců. Na trhu existuje dostatek prostředků k jejich likvidaci. Pokaždé je však nutné chránit se před bodnutím vhodným oděvem, včelařskou kuklou, rukavicemi a obuví. V závažných případechmůže u alergiků při pobodání dojít až k život ohrožujícím stavům ( anafylaktický šok ). Mnohačetná pobodání jsou nebezpečná, zejména do oblasti horních cest dýchacích, nebo do krku a okolí očí.
 
Úkolem jednotek požární ochrany je mj. odstranit bezprostřední nebezpečí při ohrožení života a zdraví osob a zvířat. V případě ohrožení života a zdraví tedy nastupují hasiči. Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. V případech výskytu včelích rojů dávají hasiči přednost odborníkům – včelařům. U vos a sršňů pak soukromým firmám, které se na likvidaci obtížného hmyzu zaměřují.

 
Sbory dobrovolných hasičů provádí odchyt a likvidaci obtížného hmyzu zejména na veřejném prostranství, v budovách škol, školek, úřadů, nemocnic, domovů důchodců apod.  V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí tedy hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, chalupách apod. neprovádějí.
 
Dostupné prosředky na zneškodnění zakoupíte i v českodubské prodejně, př. hasičák - sprej proti vosám a sršňům.

Mladí hasiči ukázali spolužákům hasičskou zbrojnici v Českém Du

Pá 22.června 2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště.

Stanovišť jsme měli celkem 6 – zázemí hasičárny a poté automobily. Maky s Nikčou dětem ukázaly zázemí hasičárny, vysvětlily dětem průběh výjezdu a vyzkoušely děti z telefonních čísel tísňových linek. U tatry CAS 32 jim Kuba pomohl vyzkoušet si váhu dýchacího přístroje a vyprošťovacího zařízení. Také si zde mohli zkusit zjistit teplotu okolí pomocí termokamery. Poté se přesunuli k žebříku Man AZ 30, kde na ně čekala Maky s Kikčou. V kabině dostaly děti výklad o tom, kolik zde může jezdit hasičů, jak se obsluhují vysílačky a tablet. Poté jim ukázaly vybavení žebříku. Od žebříku si je vyzvedli Matěj s Honzou a šli jim ukázat naši další cisternu a to CAS 24. Zde jim ukázali výbavu hadic, proudnic, čerpadlo a kabinu vozu. Dalším výjezdovým vozidlem, které děti viděly, byl Ford Ranger, který jim ukázali Fanda s Terkou. Zde bylo největším lákadlem možnost vyzkoušet si vakuovou matraci. Kromě toho zde děti viděly přístroj na obnovu srdečního tepu AED a vyzkoušely si mobilní vyprošťovací zařízení. Posledním vozidlem, které dětem Tomáš s Markem představili, byl Ford Transit. Tento vůz slouží hlavně na přepravu osob. My jsme zde dětem připravili ještě ukázku různých druhů hadic, rozdělovač, sací koš. Zde měli také možnost vidět, jaké hasiči používají oblečení. Pracovní stejnokroj, tzv. „pééska“ – pro představu jakoby montérky. A pak ukázku toho, co má hasič na sobě při výjezdu. Těžké boty, kalhoty s laclem, ochranou kuklu, kabát, rukavice a přilbu. Dětem jsme ukázali 3 helmy. Jednu ve správném stavu a dvě po ožehu ohněm. To se tak stane, když se hasič dostane blízko k ohni. Na závěr exkurze Eliška se Zuzkou dětem rozdaly medaile, upomínkové předměty a nějakou sladkost na cestu domů.

Děkujeme všem za účast a spolupráci a přejeme krásné letní prázdniny

Mladí hasiči Český Dub

FOTO

Výcvik JSDH

So 9.června 2018

Dne 9.6. proběhlo další školení JSDHO. Jednotka si vyzkoušela stříhat mobilním vyprošťovacím zařízením Lukas, dále proběhl výcvik na střední a těžkou pěnu. Závěrem jednotka provedla údržbu a zkoušku agregátů a úklid vozidel.

FOTO

Noc s Andersenem

So 24.března 2018

O toma jaká byla 12-á Andersenovská noc se dozvíte více ZDE

Noc s Andersenem

Po 26.února 2018

školení- vyproštění osob z výtahu

Čt 23.listopadu 2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik firmy OTIS a všichni jsme se naučili, jak dostat co nejrychleji a bezpečně osoby z výtahu, které by tam mohly zůstat např. při poruše výtahu, nebo při výpadku el.energie.

Uvolňování členů jednotky ze zaměstnání

Po 20.listopadu 2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce.

Konkrétně §  124 a dále v nařízení vlády č.172/2001 sb.

www.zivnostenskelisty.cz/clanky/211-pracuje-u-me-dobrovolny-hasic-jak-ho-mam-uvolnovat

Závod požární všestrannosti

Čt 2.listopadu 2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče.

Sponzoři této soutěže jsou

UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB

KUPEC & SYN s.r.o.

PRODEJNA UNIKOM ( KUTNÁ HORA )

ASANO  SPOL. S R. O.

ZODIAC EQUIPMENT SPOL. S R. O.

Ocenění ke 150. výročí SDH Český Dub

Čt 28.září 2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV

Čestná uznání SDH Český Dub
     
Medunová Kateřina 2017
Medunová Ivana 2017
Svitáková Jana 2017
Sviták  Martin 2017
Beran Vojtěch 2017
Bonzet  Jiří nejml. 2017
Jodas  Ondřej 2017
Laufková Iveta 2017
     
Čestná uznání Okresního sdružení hasičů
     
Dostálová Marcela 2017
Jodas Zdeněk 2017
Markovská Miroslava 2017
     
Medaile za příkladnou práci
     
Kneř  Jiří mladší 2017
Pavlů  Lukáš 2017
Rybalo Tomáš 2017
Tomáš Jan 2017
Meduna Milan 2017
     
Medaile za zásluhy
     
Kupec František 2017
Bulíř Jan 2017
Pluhař Jakub 2017
Knébl Michal 2017
Kostelňáková Radka 2017
Tomášová  Barbora 2017
Ressl Martin 2017
     
Medaile za zásluhy o výchovu dětí a mládeže
     
Markovská Miroslava 2017
     
Čestná uznání Krajského sdružení hasičů
     
Kostelňák Roman 2017
Kydlíček Pavel 2017
Dostál Miloslav 2017
Bulíř Jiří 2017
Brož Jaroslav starší 2017
Bonzet Jiří starší 2017
Bonzet Jiří mladší 2017
Nosek Pavel 2017
     
Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
     
Ressl Petr 2017
Kupcová Marie 2017
     
Medaile sv. Floriána za mimoř. přínos has. techniky
     
Laufke Oldřich 2017
     
Řád sv. Floriána za celoživotní činnost
     
Kneř Aleš 2017

Mládež

Ne 10.září 2017

Kroužky mladých hasičů jsou každé úterý od16 hodin

Pozor na propadlé kostky

Ne 18.června 2017

Dnes byl opět výjezd na olejovou skvrnu. Je to druhé proražení vany u osobního automobilu během víkendu na krajské komunikaci na křížovatce ulic Husova a Masarykova v Českém Dubě.
Doporučujeme tímto místem velmi opatrně projíždět. Propadlé kostky jsou v obou směrech.
Více foto

Školení

Ne 11.června 2017

Člení výjezdové jednotky prošli v neděli 11. června dalším školením.

Velitel s jeho zástupcem jim připravili dva tématické okruhy školení.

Nejdříve hašení lesního porostu v nepřístupném terénu a poté vyhledávání zraněné osoby z rokle v neznámém terénu podle signálu GPS.

FOTO

WEBOVÉ STRÁNKY

Ne 11.června 2017

Naši členi se včera 10. června 2017 zúčastnili slavnostiního vyhlášení o nejlepší hasičský web na Litoměřických Hasičských slavnostech.

Z 52 přihlášených jsme skončili na 10. místě.


Celkové pořadí deseti finalitů:

  1. Suchý
  2. Roštění
  3. Vysoké Mýto
  4. Rohatec
  5. Stradouň
  6. Libuš
  7. Výčapy
  8. Živanice
  9. Černčice
  10. Český Dub

Hasičská soutěž

Ne 23.dubna 2017

HASIČI VÁS ZVOU NA OKRSKOVOU SOUTĚŽ V ČESKÉM DUBU

Školení JSDH na používání AED

Ne 26.února 2017

V sobotu 25.2.2017 proběhlo v hasičské zbrojnici školení jednotky na používání AED ( automatický externí defibrilátor) a resuscitace. Školení prováděl zdravotničtí záchranáři ze ZZS LK  Liberec. Jednotka se seznámila se samotným přístrojem a jeho používáním . Nejdříve proběhla nezbytná teorie a pak následovala praxe. Všichni hasiči  si museli vyzkoušet resuscitaci dospělé osoby, školního dítěte, dítěte předškolního věku a novorozence. U dospělé osoby museli použít AED. Záchranáři nám nepolevili ani vteřinku a každá dvojice hasičů musela resuscitovat 6 minut bez přestání.  Myslím, že budeme schopni zasahovat při náhlém selhání oběhu a životních funkcí u našich spoluobčanů. 

FOTO

AED bude slavnostně předáno do užívání jednotce 6. března na KÚ. Předání se zúčastní , mimo jiné,  hejtman LK Martin Půta

Dráček Záchranáček

Pá 17.února 2017

Dráček Záchranáček se těší na hasičské vtipy – soutěž o ten nejlepší právě startuje

10. 2. 2017 (Nicole Zaoralová) – Nový kalendářní rok přinesl po dvanácti letech novou podobu dráčka Záchranáčka - maskota preventivně výchovných aktivit Hasičského záchranného sboru ČR. Nový dráček je trochu rozpustilý a rád se směje. Není proto divu, že soutěž, kterou v tomto roce přináší pro děti i dospělé, je o nejlepší kreslený hasičský vtip. 

108.jpgVždy veselí hasiči s ohněm rychle zacvičí.
Vtípek o nich napsat zkus, ukaž tak svůj dobrý vkus.

Oficiálně 9. ročník soutěže „Dávají za nás ruku do ohně“ vyhlašuje MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR u příležitosti Evropského dne tísňové linky 112 (dne 11. 2.).

Záštitu nad projektem převzal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Soutěžit mohou děti z mateřských, základních nebo středních škol i všichni dospělí se smyslem pro humor. Samostatnou soutěžní kategorii mají profesionální a dobrovolní hasiči.

Soutěžní příspěvek může mít podobu kresleného vtipu nebo kresleného vtipu doplněného textem nebo se může jednat o psaný vtip doplněný ilustračním obrázkem.

Nejlepší příspěvky budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách a facebookovém profilu Hasičského záchranného sboru ČR. Uzávěrka soutěže je 31. července 2017. Výběru těch nejlepších vtipů se ujme sám genmjr. Drahoslav Ryba jako hlavní porotce soutěže. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne první zářijovou sobotu na akci zvané Zbirožské hasičské tatrování. Na první tři oceněné v každé kategorii čekají ryze hasičské dárky.

Pokud se sejde dostatečné množství zajímavých příspěvků, tak není vyloučeno ani jejich tištěné vydání. Stejným způsobem vznikla v roce 2016 dnes veleúspěšná kniha Hasičských pohádek. Spoluautorem nové hasičské publikace se má tak možnost stát každý, kdo zašle svůj příspěvek do soutěže.

Ke stáhnutí
Leták k soutěži (formy, kategorie, podmínky) ve formátu pdf, jpg
Přihláška do soutěže ve formátu doc

Garant soutěže:
Ing. Michaela Franclová, tel. +420 950 819 717, mobil 775 417 846. Příspěvky jsou přijímány ideálně v elektronické podobě na e-mail michaela.franclova@grh.izscr.cz (předmět Soutěž o nejlepší vtip) včetně vyplněné a podepsané přihlášky, popř. poštou na adresu MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01   Praha 414 .

Zdroj HZSČR

<< previous
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010