25.02.2019

04.02.2019

  Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí. SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2   Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného

more...

11.11.2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremo

more...

24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

22.06.2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště. Stanov

more...

ContentNews  RSS

Topná sezóna je tu

Pá 16.října 2015

 

 Jakmile nastane topná sezona, hasiče začnou zaměstnávat požáry sazí v komínech, požáry kvůli nesprávné obsluze topidel, kvůli manipulaci se žhavým popelem či špatnému umístění hořlavých předmětů v blízkosti topidla. Nejvíce požárů pak vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.

Starat se o topidla a čistit je nám ukládánařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdyžčlověk údržbu zanedbá, může dostat pokutu 10.000 Kč, v případě vzniku požáru se částka může vyšplhat až na 25.000 Kč. Také pojišťovnu při rozsahu škod zajímá, zda majitel nic nezanedbal a pokud se zjistí, že nedodržel obecně platné požární předpisy a nařízení, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění.

Pokud se požár z komínu nerozšíří, může majitel mluvit o štěstí. Hasiči však zasahovali u řady událostí, kdy požár způsobil velkéškody. Například vloni od jiskry ze zanedbaného komína shořela střecha i půdní prostory rodinného domu v Hrádku nad Nisou. Škoda byla vyčíslena na 800.000 Kč. Vloni vyjížděli hasiči k 23 požárům sazí v komíně, dalších 9 událostí bylo spojených s topidly. Letos zasahovali zatím 12x, poslední událostí byl požár sazí v komíně v sobotu 10. 10. 2015 v Oldřichově v Hájích. Na místě pomáhaly s hašením 2 jednotky.

Na to, kolikrát komín čistit, odpovídá tabulka v příloze nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Záleží na výkonu spotřebiče a druhu paliva. Pro příklad si uvedeme spotřebič s celoročním provozem na pevná paliva u běžného rodinného domu, kde je výkon do 50kW. Čištění spalinové cesty by zde mělo proběhnout 3x do roka a pokud je člověk schopen cesty sloužící pro odtah spalin vyčistit sám, může to provádět svépomocí. Něco jiného je však kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečišťujících částí. Tu provádí pouze osoba způsobilá v kominictví a musí proběhnout 1x za rok!

Při topení je důležité používat druh předepsaného paliva. Zejména u spotřebičů na pevná paliva býváčasto tato zásada porušována a lidé nepoužívají kvalitní topivo a házejí do kamen vše možné včetně PET lahví. Nutné je dodržovat i bezpečné vzdálenosti, kdy by měl mít každý spotřebič výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.

Když v komíně začne hořet, okamžitě přestaňte topit, vyberte topeniště a volejte linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo výbuchu. Uhašení nechte na hasičích, kteří jsou vybaveni speciálním nářadím. Lézt na střechu a hasit svépomocí není určitě dobrý nápad, vloni byli liberečtí hasiči voláni k události, kdy majitel u komínu uklouzl, sjel po střeše a spadl na zem.

Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová, HZSLK

 

Hasičská noc pod Ještědem

Po 5.října 2015

8. ročníku Hasičské noci pod Ještědem se českodubští hasiči letos zúčastnili nejen organizačně, ale i soutěžně.

Jako každý rok máme tři disciplíny. Na šibeničáku hlídala disciplínu s nebezpečnou látkou "stará garda", další parta měla připravený slalom ve dvojcích v hsičárně a na Kotelské křižovatce připravili kluci pro soutěžící šplh na laně.

Naše soutěžní družstvo ve složení Jan Stejskal, Josef Bobek, Pavel Kydlíček a Lukáš Pavlů si vybojovali nádherné 3 .místo z 24. družstev.

Fotografie naleznete na www.hasicska-noc.rajce.net

 

Memorial Manhattanu

Pá 25.září 2015

V sobotu 12. září se zúčastnili naši hasiči Jan Stejskal a Josef Bobek netradičního závodu k uctění památky všech zasahujících z 11. září 2001 na Manhattanu a to výstupu do 21. patra budovy krajského úřadu v Liberci.

Celý závod se skládá ze dvou disciplín, a to silového víceboje a výstupu do 21. nadzemního podlaží budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. Na start se postavilo celkem 39 hasičských dvojic, čtyři dvojice policistů a tři záchranářů. Policisté a záchranáři vybíhali "pouze" do 17. patra.

Každý hasič musí závod odeběhnout v plné hasičské výzbroji, tedy kompletní zásahový oděv, přilbu, rukavice, zásahovou obuv a dýchací přístroj v pohotovostní poloze. Výběh doplnili o dvacetimetrovou hadici, záchranné lano, proudnici, svítilnu a radiostanici. K tomu si nasadí dýchací přístroj a vyrazí vzhůru.

Významným hostem, který přišel podpořit všechny ty, kteří se vydali do výšin Krajského úřadu v Liberci, přišel podpořit kromě Hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty, a ředitele HZS Libereckého kraje, plk. Ing. Luďka Prudila, i americký velvyslanec, pan Andrew Schapiro.

Hasičská noc pod Ještědem

St 23.září 2015

VIDEA Z POŽÁRU

Po 21.září 2015

Videa požáru zemědělské usedlosti a výjezd jednotky Český Dub

Knikněte na název, budete přesměrováni na youtube.com

 8.Výjezd požár statku v Starém Dubu 13

Výjezd SDH Český Dub

 

Stupně požárního poplachu

Pá 18.září 2015

Stupně požárního poplachu

I. stupeň (malý případ)

 • zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)

 • pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I

 • jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby

 • při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ

II. stupeň (střední případ)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO

 • při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba

 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob

 • zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ

 • v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)

III. stupeň (velký případ)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO

 • povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů

 • jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob

 • zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu

 • operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS

IV. stupeň (zvláštní stupeň – katastrofa)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO

 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob

 • řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ

 • v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS

 • v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů

 • je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů

Schůzky dětí

Po 31.srpna 2015

 

Mytí koupaliště

Pá 15.května 2015

Od začátku května probíhá mytí  koupaliště:

Děti a dorost

Čt 14.května 2015

Děti a dorostenci pilně trénují každý týden požární útoky a štafety.

Naše děti se zúčastnili soutěže požárni ochrana očima dětí a Lucka Čermáková získala 1. místo v literární části a postupuje do krajského kola. Maruška Medunová skončila na 2. místě, také v literární části.

 

Aktualizováno 26.5.2015:

Maruška v krajském kole vyhrála 3. místo a Lucka 1. místo. A postupují do republikového kola.

VELMI JIM GRATULUJEME

FOTO

SOUTĚŽNÍ DÍLA

Noc s Andersenem

Ne 29.března 2015

TAK MÁME DALŠÍHO ANDERSENA ZA SEBOU :-) VÍCE V SEKCI DRUŽSTVA - ŽÁCI

EXKURZE

Út 3.března 2015

Děti navštívily záchrannou službu v Liberci, více ZDE

Noc s Andersenem

Út 17.února 2015

Již po deváte se zúčastníme 27. března 2015 akce NOC S ANDERSENEM

Termokamera

So 14.února 2015

Jednotka Český Dub má další šikovnou věc potřebnou k požárům a k vyhledávání osob a to termokameru. Členové jednotky prošli 13. ledna školením.

Někteří si jí mohli již vyzkoušet v listopadovém školení ve Vysokém Mýtě ve Flash kontejneru.

FOTO

Výroční valná hromada

So 17.ledna 2015

Výroční valná hromada proběhla 16. ledna 2015

FOTO

Malování

Pá 9.ledna 2015

 

      

 

 

Prohlídka betlému

Ne 28.prosince 2014

Českodubští hasiči si mohli s rodinnými příslušníky prohlídnout ČESKODUBSKÝ BETLÉM v kapli sv. Jana Křtitele Johanitské komendy v Českém Dubě.

Nové figurky v betlému jsou z našich řad a to:

JAN JIRÁNEK

MARTIN HESS

 

FOTOGALERIE

Zasílání akcí a aktualit

Čt 27.listopadu 2014

PRO ČLENY SBORU

Nabízíme členům našeho sdh zasílání aktualizací ve sboru, termínů soutěží a nabídek, které přijdou od jiných sdh na Váš emai.

Pokud máte email, tak nám napište na: sdh.ceskydub@seznam.cz

 

Flashover Kontejner

Ne 2.listopadu 2014

Šest členů jednotky prošli v sobotu 1. listopadu 2014 výcvikem ve flashover kontejneru ve Vysokém Mýtu s jednotkou ze Stráže nad Nisou pod dohledem lektor z HZS Liberec.

HZS umožnilo pro šest členů výjezdové jednotky výcvik přímo v tomto kontejneru. Od nás se zúčastnili členové, kteří prošli základním výcvikem v září a měli tuto sobotu osobní volno. Další členové jednotky pojedou v dalším možném termínu.

FOTO

Flashover, backdraft a rollover

Po 29.září 2014

20. září proběhlo školení JSDH na flashover, backdraft a rollover.

 

 

Co je to FLASHOVER KONTEJNER ?

Flashover kontejner (trenažér) je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.

 

    Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

 

V obecném smyslu se jedná o zkušebně výcvikový systém, který je určen:

» k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat

    v předem definovaných podmínkách,

 

» k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání dynamických požárních

     jevů

 

» k ověřování technický nebo taktických parametrů věcných prostředků

      požární ochrany a taktických postupů.

 

    Jedná se tedy o speciální zařízení, které umožňuje navodit jevy, čekající na hasiče při hašení požárů v uzavřených prostorech.

 

Co je Rollover, Flashover, Backdraft?


Hasi
či se při hašení požárů setkávají s celou řadou nebezpečí. V podstatě při každém požáru jim, podle toho co a kde hoří, hrozí popálení, intoxikace, opaření, fyzické a psychické vyčerpání, pád, poleptání, udušení, úraz elektrickým proudem, výbuch, zřícení konstrukcí a mnoho dalších nebezpečí.
Mimo tato
častá a všeobecně známá nebezpečí mohou být hasiči a záchranáři ohroženi i jevy, které se vyskytují sice zřídkakdy, ale zato jsou o to intenzivnější a tím nebezpečné. Obecně je možno tyto jevy označit termínem nelineární průběh rozvoje požáru.

Konkrétn
ě se jedná o tyto tři jevy:

  Rollover  - Žíhavé plameny

  Flashover - Náhlé vzplanutí plynů v celém prostoru

  Backdraft - Explozivní hoření

Všechny t
ři jevy se od sebe liší silou svého účinku a fází požáru ve které mohou vzniknout.

FOTO
 

VYHLAŠUJE NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

Pá 1.srpna 2014

 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MĚSTA ČESKÝ DUB

 VYHLAŠUJE NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

 Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý Váš život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí, které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokud splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde Vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu a chuti. Pro přijetí do výjezdové jednotky SDH nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a dovednosti, jen chuť a čas se je naučit. Do výjezdové jednotky SDH se může přihlásit každý, který již dovršil 18 ti let, bez rozdílu pohlaví.

Požadujeme:

* trestní bezúhonnost

* zdravotní způsobilost (kontrola u praktického lékaře)

* dobrá fyzická zdatnost

* zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým

* chuť pracovat, jezdit na školení, výcviky atd.

* bydliště v Českém Dubu a okolních obcích

* výhodou je platné řidičské oprávnění C+E

 

Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte mezi nás. Stačí zavolat a domluvit si schůzku s velitelem jednotky (Oldřich Laufke, 724 179 767)

 nebo jeho zástupcem (Roman Kostelňák, 773 743 653)

 

Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání,

neboť „hasič jde tam, odkud ostatní utíkají”.

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010