23.11.2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik

more...

20.11.2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce. Konkrétně §

more...

02.11.2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče. Sponzoři této soutěže jsou UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB KUPEC & SYN s.r.o. PRODEJNA UNIKOM (

more...

03.10.2017

Stanice HZS Libereckého kraje otevřou dveře malým i velkým návštěvníkům Navštivně některou ze stanic HZS Libereckého kraje 13. října 2017 - viz klikněte na nadpis

28.09.2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV Čestná uznání SDH Český Dub      

more...

ContentNews  RSS

Dopisy, které potěší

Út 4.října 2016

 

 

 

Hasičská noc pod Ještědem

Po 3.října 2016

9. ročníku Hasičské noci pod Ještědem se českodubští hasiči letos zúčastnili nejen organizačně, ale i soutěžně. Jako každý rok máme tři disciplíny. Na šibeničáku družstva přenášeli slepičí vajíčko pomocí hydraulického rozpínáku,v hasičské zbrojnici byla oddechová disciplína - skládání rozstříhaného obrázku z vlastní fotky (fotili se na startu) a na Kotelské křižovatce připravili kluci pro soutěžící šplh na laně. Naše soutěžní družstvo ve složení Jan Stejskal, Josef Bobek, Pavel Kydlíček a Lukáš Pavlů si vybojovali nádherné 3.místo z 19. družstev. První místo v roce 2016 odvezli hasiči do Proseče pod Ještědem, druzí skončili hasiči z Vratislav. Fotografie naleznete na www.hasicska-noc.rajce.net

Ukázka hašení dětem, Č.Dub , chata Kovář

Pá 5.srpna 2016

 v úterý 2.8. jsme byli s CAS 32 ukázat hašení ohně dětem ubytovaným v campu u chaty Kovář . Jezdíme tam pravidelně každý rok ukazovat techniku, ale tentokrát si děti na nás připravily dřevěný domeček z palet, který jim hořel .  Po příjezdu jsme natáhli hadicové vedení a po odstranění  drobné závady na vozidle ( i to se stává) jsme začali hasit. Jenže dětičky netušily, že i mi jsme si na ně připravili jednu perličku. A tou bylo to, že hasič, který hasil najednou omdlel (jen jako  ) a dětičky si musely uhasit ,,požár"  samy. K tomu jsme jim půjčili naše zásahové kabáty a přilby. Uhašení zvládly děti na jedničku a my jsme mohli jet zas domů.  

Poděkování

Út 19.července 2016

Dnes nám do emailu přišel tento email, který nás potěšil

Dobrý den,

 
ráda bych Vám všem ještě jednou moc poděkovala za Vaši práci, ochotu a za poskytnutý azyl při naší autonehodě. Hlavně paní hasičce (ani nevím jak se jmenovala) za to, že se postarala o naši dceru a poskytla jí azyl u sebe doma.
 
Ještě jednou moc děkujeme a přeji Vám co nejméně výjezdů a zásahů.

Přátelská pomoc skautům

Pá 15.července 2016

 Ve čtvrtek  14.7.2016 jsme měli možnost v rámci kondičních jízd vyzkoušet našeho nového Rangera v terénu. Požádali nás totiž českodubští skauti o výpomoc při stavění jejich skautského tábora pod Troskami. Jelikož byla louka na které tábor staví velmi rozmáčená po vydatných deštích a nákladní auto na kterém přivezli veškeré vybavení by tam zapadlo, tak jsme jim pomohli všechen materiál navozit naším novým autem Ford Ranger. Ten si hravě s rozmáčenou loukou poradil aniž by se ,,zadýchal"  a mi jsme si ho trošku aspoň vyzkoušeli.   Skauti nám za to velmi poděkovali

Výcvik jednotky na zásah s výskytem nebezpečné látky

Ne 5.června 2016

 Jednotka Český Dub  v sobotu 4.5.2016 provedla ve spolupráci s HZS LK Liberec výcvik, který byl zaměřený na zásahy s výskytem nebezpečných látek. předurčenost jednotky si vynutila přizpůsobit i odbornou přípravu na tyto typy zásahů. 

Na cvičiště českodubských hasičů na ,,Šibeničák" přijela dvoučlená skupina profesionálních hasičů  HZS LK ze stanice Liberec s nosičem kontejnerů a chemickým kontejnerem. Nejprve seznámil technik chemické služby jednotku s kontejnerem, jeho obsahem a možnostmi jeho nasazení. Dále seznámil členy jednotky s rozdělením místa zásahu určením zón , prostorů a pohybem v nich. Pak už následoval,,praktický  výcvik" , kde se jednotka seznámila s dekontaminačním stanovištěm ve výbavě  jednotky HZS Liberec, jeho stavbou a obsluhou. Výcvik dále probíhal v ochranných oblecích s tím, že si hasiči trénovali činnosti, jak v nebezpečné zóně , tak hlavně na dekontaminačním stanovišti

Jednotka Český Dub má ve výbavě čtyři kapalinotěsné ochranné obleky SUNIT, které jsou určeny především na NL typu  kyseliny, louhy. Od května letošního roku jednotka disponuje i  dvěma plynotěsnými přetlakovými ochrannými obleky třídy 1a  zn. TRELLCHEM, které jednotce věnovala firma  ELEKTROPOLI Galvia Český Dub. Tato firma využívá ve svém výrobním procesu poměrně větší množství neb.látek různého druhu. V okolí Českého Dubu je i v jedné firmě uskladněno menší množství chloru, které slouží k úpravě vody. 

Jednotka měla možnost se v rámci výcviku seznámit i s jinými typy ochranných protichemických obleků, které používá např. chemická rota AČR v Liberci díky Pepovi Bobkovi , který je přivezl ukázat ze svého zaměstnání. 

Poděkování patří i technikovi chemické služby směny ,,C" ze stanice HZSLK Liberec za profesionální výklad. 

Výcvik proběhl ve skvělé náladě  a cestou domů jsme ještě zamávali spanilé jízdě padesátek  :-)

 sdh-ceskydub.rajce.idnes.cz/skoleni_chemicke_obleky_4.6.2016/

okrsková soutěž

So 21.května 2016

 Dnes 21.5.2016  jedno smíšené družstvo žen i mužů  vybojovalo krásné 8.místo na okrskové soutěži, která temtokrát byla v Cetenově. Naši předvedli skvělý výkon a to i přesto, že startovali v mužské kategorii . Soutěžní družstvo ve složení : Mates Ressl, Pepča Bobek, Pepča Polák, Jiřik Bonzet, Vojta Beran,  Radka Ježková, Simča Laufková a Bára Tomášová.

Děkujeme za skvělou reprezentaci :-)

Cvičení IZS, plnění vaku pod vrtulníkem

Čt 12.května 2016

Dne  11.5.2016 se jedno družstvo  z  jednotky SDH  Český Dub zúčastnilo cvičení IZS- plnění závěsného vaku pod vrtulníkem . Cvičení zorganizoval HZS LK  na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou a bylo určeno pro jednotky PO předurčené k plnění letecké techniky za účelem provádění leteckého hašení. 

Po  shromáždění  jednotek na letišti  a příletu vrtulníku Policie ČR se všichni  seznámili  se systémem zavěšení  vaku na vrtulníku  a jeho ovládáním.  Zároveň byli všichni seznámeni s nebezpečím , které  hrozí při plnění vaku  a bezpečností práce.  Následovalo rozdělení do čet a začala samotná praktická část. Každá četa provedla dvě plnění za pomocí hadicového vedení od CAS s použitím plnoprůtokových proudnic.  Velitelé družstev prováděli  navádění  vrtulníku  s využitím  signálů pro navigaci. 

Na průběh cvičení se přijel podívat i ředitel HZS LK  plk. Ing. Luděk Prudil

Naposledy se jednotka zúčastnila takového cvičení před dvěma roky  na letišti v Liberci. 

sdh-ceskydub.rajce.idnes.cz/Vrtulnik_pleni_11.5.2016/

 

Školení se ZZSLK

Út 10.května 2016

Jednotka  Český Dub  měla v rámci odb.přípravy školení v první předlékařské pomoci zraněným osobám při dopravních nehodách a pomoci při úrazech a jiných akutních stavech . ( zlomeniny, krvácení, popáleniny....atd)

Část školení byla zaměřena na resuscitaci a použití AED (Automatický Externí Defibrilátor). Další na vyprošťování zr.osob, manipulaci při vyprošťování a použití prostředků k tomu určených ( vyprošťovací páteřová deska, scoop ram,  páteřní dlaha KED, krční límce, vakuové matrace a dlahy).

V rámci školení byla jednotka seznámena s novým sanitním vozidlem ZZSLK Mercedes -Benz, Vybavením vozidla a obsluhou nosítek a evakuačního křesla-schodolezu.

Celodenní školení bylo pod vedení zkušené lektorky ZZSLK pí. Kateřiny Kněžourkové .

Kam hlásit pálení klestí

So 7.května 2016

Kam hlásit pálení klestí?

 Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu po těžbě je třeba dodržovat zejména tato pravidla:

každé pálení klestu je třeba ohlásit na místně příslušné operační a informační středisko HZS Libereckého kraje:

Pomocí aplikace na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí"

nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení"., nebo telefonicky na KOPIS Liberec (operační středisko hasičů)

tel.: 950 471 100

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon).

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje.


Dále při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:

 •     dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
 •  při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
 • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek nebo mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
 •  opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
 •  místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • pálení provádí min. dvě osoby, max. 4 ohniště, max. výška plamenů 2 metry
 •  pálení provádí pouze osoby starší 18 let,
 • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů, tedy od obytných nebo hospodářských objektů

- plošné vypalování porostů je zakázáno.

 

Zákony a sankce

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

 

POZOR NA PÁLENÍ JINÉHO, NEŽ BIOLOGICKÉHO ODPADU

( klestí , listí atd..) !!!

Dle zákona o ovzduší se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami – a za tento přestupek může být uložena pokuta do 50 000 Kč.!!!

 

Polygon

Ne 24.dubna 2016

Jednotka se zúčastnila výcviku v polygonu v Jablonci nad Nisou.

Fotografie na www.sdh-ceskydub.rajce.net

Zpráva z Andesenova

Čt 7.dubna 2016

Vážení a milí,
stále ještě pročítáme Vaše milé zprávičky, a letos jich bylo!!! Náš počítač ukazuje číslo 5.070... a jsou krásné, úžasné, skvělé, stejně jako VY!!!!
Nabity Vaší pozitivní energií, vstávaje, lehaje, sestavujeme závěrečnou slovní statistickou zprávu... tu ještě nemáme, snad příští týden, ale už dnes víme, a je to číslo konečné, že v Noci s Andesenem 2016 nocovalo 1.633 registrovaných míst a 95 824 dětí a dospělých. Na slovní statistiku ještě dojde, ale toto je oficiální a konečné číslo účastníků, které případně můžete uvádět i Vy.

V České republice to bylo 639 knihoven, 582 škol, 90 míst v domech dětí, dětských domovech, u hasičů, salesiánů, skautů, junáků, maminek i i v soukromí, v divadlech, zoo, na tvrzi, v knihkupectví... Na Slovensku registrujeme 242 míst, v Polsku 39, ve Slovinsku 11 a 30 míst po celém světě, a to zásluhou Českých škol bez hranic, českých krajanských spolků a několika velvyslanectví, za všechny jmenujme zástupce ambasády Dánského království, švédského velvyslanectví v Praze a izraelskou ambasádu v Tel-Avivu a Bělehradě, zapomenout nesmíme ani na českou konzulku v Austrálii... Úplně posledním registrovaným místem je České selo v Banátu, mezi registrovanými nejsou černoušci v africké Keni...
 

Hezké jarní dny a mějte se pohádkově! Hanka a Mirka

Knihovna BBB v Uherském Hradišti

PS: A já jsem ráda, že i českodubští hasiči se do této akce zapojují  Mirka

 

Dobráci roku

Pá 4.března 2016

Ahoj hasiči a hasičky,

náš sbor se přihlásil do soutěže pro hasiče z Ústeckého a Libereckého kraje "Dobráci roku", která probíhá již od podzimu a trvá do května tohoto roku.
Soutěž pořádá Český rozhlas Sever a ve středu 24. února probělo krátké představení činnosti našich hasičů a celého sboru do radiového vysílání.

Medailonek o hasičích z Českého Dubu se bude vysílát tento pátek 4. března od 15:10 na Českém rozhlasu - Sever. Po odvysílání bude spuštěno na týden hlasování prostřednictvím SMS zpráv pro náš sbor. Pravidla hlasování budou sděleny ve vysílání a na internetových stránkách www.rozhlas.cz/sever/dobraci včetně nafocených fotek. Tvar SMS zprávy bude DOBRACI (mezera) název SDH  na číslo 900 11 04. Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH. Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen. Hlasování bude spuštěno až po odvysílání v pátek!  


Taky moc děkuji členům, kteří na natáčení přišli a těm, kteří se podíleli na medailonku. Jmenovitě: Váša Kupec, Jarda Brož ml., Olda Laufke, Radka Ježková. Díky!

Takže poslouchejte v pátek odpoledne Český rozhlas Sever a hlasujte!! Díky za podporu našeho sboru!

Martin Ressl
starosta

článek v rádiu - ZDE

Dobráci roku

Út 23.února 2016

Topná sezóna je tu

Pá 16.října 2015

 

 Jakmile nastane topná sezona, hasiče začnou zaměstnávat požáry sazí v komínech, požáry kvůli nesprávné obsluze topidel, kvůli manipulaci se žhavým popelem či špatnému umístění hořlavých předmětů v blízkosti topidla. Nejvíce požárů pak vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.

Starat se o topidla a čistit je nám ukládánařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdyžčlověk údržbu zanedbá, může dostat pokutu 10.000 Kč, v případě vzniku požáru se částka může vyšplhat až na 25.000 Kč. Také pojišťovnu při rozsahu škod zajímá, zda majitel nic nezanedbal a pokud se zjistí, že nedodržel obecně platné požární předpisy a nařízení, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění.

Pokud se požár z komínu nerozšíří, může majitel mluvit o štěstí. Hasiči však zasahovali u řady událostí, kdy požár způsobil velkéškody. Například vloni od jiskry ze zanedbaného komína shořela střecha i půdní prostory rodinného domu v Hrádku nad Nisou. Škoda byla vyčíslena na 800.000 Kč. Vloni vyjížděli hasiči k 23 požárům sazí v komíně, dalších 9 událostí bylo spojených s topidly. Letos zasahovali zatím 12x, poslední událostí byl požár sazí v komíně v sobotu 10. 10. 2015 v Oldřichově v Hájích. Na místě pomáhaly s hašením 2 jednotky.

Na to, kolikrát komín čistit, odpovídá tabulka v příloze nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Záleží na výkonu spotřebiče a druhu paliva. Pro příklad si uvedeme spotřebič s celoročním provozem na pevná paliva u běžného rodinného domu, kde je výkon do 50kW. Čištění spalinové cesty by zde mělo proběhnout 3x do roka a pokud je člověk schopen cesty sloužící pro odtah spalin vyčistit sám, může to provádět svépomocí. Něco jiného je však kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečišťujících částí. Tu provádí pouze osoba způsobilá v kominictví a musí proběhnout 1x za rok!

Při topení je důležité používat druh předepsaného paliva. Zejména u spotřebičů na pevná paliva býváčasto tato zásada porušována a lidé nepoužívají kvalitní topivo a házejí do kamen vše možné včetně PET lahví. Nutné je dodržovat i bezpečné vzdálenosti, kdy by měl mít každý spotřebič výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.

Když v komíně začne hořet, okamžitě přestaňte topit, vyberte topeniště a volejte linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo výbuchu. Uhašení nechte na hasičích, kteří jsou vybaveni speciálním nářadím. Lézt na střechu a hasit svépomocí není určitě dobrý nápad, vloni byli liberečtí hasiči voláni k události, kdy majitel u komínu uklouzl, sjel po střeše a spadl na zem.

Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová, HZSLK

 

Hasičská noc pod Ještědem

Po 5.října 2015

8. ročníku Hasičské noci pod Ještědem se českodubští hasiči letos zúčastnili nejen organizačně, ale i soutěžně.

Jako každý rok máme tři disciplíny. Na šibeničáku hlídala disciplínu s nebezpečnou látkou "stará garda", další parta měla připravený slalom ve dvojcích v hsičárně a na Kotelské křižovatce připravili kluci pro soutěžící šplh na laně.

Naše soutěžní družstvo ve složení Jan Stejskal, Josef Bobek, Pavel Kydlíček a Lukáš Pavlů si vybojovali nádherné 3 .místo z 24. družstev.

Fotografie naleznete na www.hasicska-noc.rajce.net

 

Memorial Manhattanu

Pá 25.září 2015

V sobotu 12. září se zúčastnili naši hasiči Jan Stejskal a Josef Bobek netradičního závodu k uctění památky všech zasahujících z 11. září 2001 na Manhattanu a to výstupu do 21. patra budovy krajského úřadu v Liberci.

Celý závod se skládá ze dvou disciplín, a to silového víceboje a výstupu do 21. nadzemního podlaží budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. Na start se postavilo celkem 39 hasičských dvojic, čtyři dvojice policistů a tři záchranářů. Policisté a záchranáři vybíhali "pouze" do 17. patra.

Každý hasič musí závod odeběhnout v plné hasičské výzbroji, tedy kompletní zásahový oděv, přilbu, rukavice, zásahovou obuv a dýchací přístroj v pohotovostní poloze. Výběh doplnili o dvacetimetrovou hadici, záchranné lano, proudnici, svítilnu a radiostanici. K tomu si nasadí dýchací přístroj a vyrazí vzhůru.

Významným hostem, který přišel podpořit všechny ty, kteří se vydali do výšin Krajského úřadu v Liberci, přišel podpořit kromě Hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty, a ředitele HZS Libereckého kraje, plk. Ing. Luďka Prudila, i americký velvyslanec, pan Andrew Schapiro.

Hasičská noc pod Ještědem

St 23.září 2015

VIDEA Z POŽÁRU

Po 21.září 2015

Videa požáru zemědělské usedlosti a výjezd jednotky Český Dub

Knikněte na název, budete přesměrováni na youtube.com

 8.Výjezd požár statku v Starém Dubu 13

Výjezd SDH Český Dub

 

Stupně požárního poplachu

Pá 18.září 2015

Stupně požárního poplachu

I. stupeň (malý případ)

 • zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)

 • pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I

 • jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby

 • při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ

II. stupeň (střední případ)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO

 • při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba

 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob

 • zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ

 • v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)

III. stupeň (velký případ)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO

 • povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů

 • jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob

 • zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu

 • operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS

IV. stupeň (zvláštní stupeň – katastrofa)

 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO

 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob

 • řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ

 • v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS

 • v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů

 • je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010