23.11.2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik

more...

20.11.2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce. Konkrétně §

more...

02.11.2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče. Sponzoři této soutěže jsou UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB KUPEC & SYN s.r.o. PRODEJNA UNIKOM (

more...

03.10.2017

Stanice HZS Libereckého kraje otevřou dveře malým i velkým návštěvníkům Navštivně některou ze stanic HZS Libereckého kraje 13. října 2017 - viz klikněte na nadpis

28.09.2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV Čestná uznání SDH Český Dub      

more...

Fires  RSS

TP odstranění nebezp.stavu-strom na komunikaci

Čt 14.července 2016 13:20 - 14:00

 Jednotka vyjela s CAS 32 na odstranění nebezpečného stavu na silnici mezi Soboticemi a Petrašovicemi, kde byl vyvrácený strom, který z větší části zasahoval do obou jízdních pruhů a bránil tak průjezdu vozidel. Jednotka provedla odřezání stromu pomocí motorové pily a zprůjezdnila komunikaci.

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Trávníček

Po 11.července 2016 08:28 - 09:10

 Jednotka  Český Dub vyjela s CAS 32  na odstranění nebezpečného stavu -.Zlomený strom hrozící pádem na komunikaci mezi Libičí aTrávníčkem poblíž dětského tábora Severáček. Po příjezdu jednotka provedla zabezpečení místa. Na místo se dostavila i místně příslušná jednotka SDH Bílá, které bylo místo předáno. Ta pak provedla odřezání nebezpečného stromu. Naše jednotka se vrátila zpět na svou základnu

TP odstr.neb.stavu.Spadlý strom ve fi.Monroe, Hodkovice n.Moh.

So 2.července 2016 17:59 - 20:30

 Jednotka vyjela v 17:59hod. po vyhlášení poplachu s CAS 32 a AZ 30 do firmy MONROE CZECHIA v Hodkovicích nad Mohelkou k odstranění nebezp. stavu. Vyvrácený strom , který spadl na jednu halu v areálu firmy.Po příjezdu na místě už zasahovala jednotka SDH Hodkovice nad Mohelkou a HZS LK s AJ 16. Jelikož nebylo možné dostat se bezpečně ke stromu a strom bez velkého rizika a porušení bezp. předpisů  odřezat, tak bylo místo zabezpečeno vytyčovací páskou a na místo byl povolaný statik, aby posoudil stavební konstrukci skladu, jestli nehrozí zřícení. Během čekání musela jednotka HZS odjet k další události. Po příjezdu statika jednotka poskytla AZ 30, aby mohl obhlédnout budovu i ze střechy. Potom bylo místo předáno bezp.technikovi firmy s tím, že nehrozí bezprostřední nebezpečí  zřícení budovy a je nutné zajistit spec.firmu na rizikové kácení. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20:30hod.

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Libič

So 2.července 2016 16:10 - 16:25

 2.družstvo přejíždělo z Podhory směr k Libiči, kde spadl částečně na komunikaci další strom. jednotka provedla pomocí motorové pily rozřezání stromu a zprůjezdnění komunikace. Potom se vrátila zpátka na základnu

TP odtsranění rozlomeného stromu z komun.,Podhora křižovatka

So 2.července 2016 15:55 - 16:05

 2.družstvo přejelo od spadlého strromu na křižovatku do Podhory kde byl částečně rozlomený strom, jehož větev zasahovala do komunikace. Jednotka provedla odřezání větve a zprůjezdnění komunikace a pokračovala k další události.

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Trávníček

So 2.července 2016 15:35 - 15:45

1. družstvo vyjelo na odstranění nebezp. stavu - spadlý strom částečně na komunikaci v Trávníčku směr Hradčany. Jednotka provedla pomocí motorové pily odřezání větve a zprůjezdnění komunikace a vrátila se zpět na základnu. Zároveň velitel jednotky provedl s velitelským vozidlem průzkum okolí města a vrátil se také zpět na základnu

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Trávníček

So 2.července 2016 15:20 - 15:30

 1.družstvo přejelo z dětského tábora na silnici k Trávníčku kde provedla odstranění spadlé větve na komunikaci. Pomocí motorové pily větev rozřezala a zprůjezdnila  komunikaci. 

TP odstr.nebezp.stavu.Strom hrozící pádem DT Severáček

So 2.července 2016 14:50 - 15:15

 1. družstvo přejelo od spadlého stromu na komunikaci k DT do dětského tábora Severáček, kde byl vyvrácený strom, který hrozil pádem na sociální zařízení tábora. Jednotka provedla odříznutí stromu a pokračovala k další události.

TP odstranění nebezp.stavu.Strom přes komunikaci Podhora

So 2.července 2016 14:55 - 15:50

 2.družstvo přejíždělo z Libiče do Podhory na silnici mezi Podhoru a Kobyly. Byl tam spadlý velký urostklý dub na komunikaci. Zároveň byly spadlé další stromy cca (3), které taky bránily průjezdu. Jednotka prováděla rozřezání stromů, aby zprůjezdnila komunikaci. při tom došlo k poškození motorové pily. Na místo si jednotka nechala dovézt náhradní motor.pilu. Tu jim přivezl velitel jednotky s velitelským vozidlem. Po rozřezání stromů bylo zjištěno i větší poškození svodidel . Ty však nebránily průjezdu na komunikaci. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka přesunula k další události.

TP odstranění nebezp. stavu. strom na silnici Libič-pod hospod.

So 2.července 2016 14:07 - 14:20

 1.družstvo přejíždělo od stržené střechy na spadlý strom na komunikaci v Libiči pod hospodou. Jednotka provedla zprůjezdnění komunikace. Pomocí motorové pily rozřezala strom a pokračovala na další událost.

TP odtsranění nebezp.stavu.Strom na komunikaci Libič

So 2.července 2016 13:40 - 14:10

 Po velké bouři vyjíždělo i 2. družstvo na odstranění nebezpečného stavu do obce Libič. Jednalo se o spadlý strom přes komunikaci č.278 za vodárnou směr na Podhoru. Jednotka provedla zprůjezdnění komunikace. pomocí motorové pily strom rozřezala a pokračovala k další události.

TP odstranění nebezp.stavu-utržená střecha v Libiči

So 2.července 2016 13:40 - 14:10

  1.družstvo přejíždělo od spadlého stromu před vodárnou k odstranění nebezpečného stavu. Zabezpečení utržené plechové střechy na domě hasičů v Libiči. Na místo zároveň vyjel i velitel jednotky s velitelským vozem a jednotka HZS Liberec s automobilovým žebříkem a CAS. V době příjezdu byli na místě hasiči z SDH Libič a prováděli vynášení věcí z budovy, protože do budovy pršelo. Plechová střecha byla částečně ( 75% !!!) utržená a visela z budovy na zem. jednotka provedla vypnutí el.energie a společně s HZS Liberec byla střecha stržena, aby dál neohrožovala okolí. Na místo byl povolán (a dostavil se) starosta města Český Dub Jiří Miler a šéf  technických služeb Města Český Dub Václav Růta. Těm bylo místo předáno. 

Jednotka pak po dohodě s velitelem jednotky pokračovala k dalším událostem

TP-odstranění neb.stavu-strom na komunikaci Libič

So 2.července 2016 13:21 - 13:35

 1.družstvo jendotky vyjelo na odstranění nebezpečného stavu po velké bouři-odstranění spadlého stromu na komunikaci č.278 před vodárnou v Libiči. 

Únik NL na komunikaci mezi Kněžičkami a Kotlem

Po 27.června 2016 09:52 - 11:20

 Jednotka vyjela na únik nebezpečné látky na komunikaci mezi Kněžičkami a Kotlem. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o naftu , která pravděpodobně unikala z nějakého vozidla. Skvrna se táhla po úsekách od Kněžiček až do Kotle.Jednotka provedla zasypání nafty sorbentem celkové délce cca 500m. Z důvodu bezpečnosti byl sorbent ponechán na komunikaci a bylo to oznámeno správci komunikace ( KSSLK). 

DN OA na střeše s vyproštěním a zraněním u Bohdánkova

Ne 26.června 2016 04:53 - 05:50

 Jednotka vyjela v ranních hodinách k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla , které bylo na střeše a ve vozidle byla jedna zraněná a zaklíněná osoba. Nehoda se stala na komunikaci č 278 u Bohdánkova. Na místě jednotka zasahovala společně s jednotkou HZSLK LIberec , jednotkou SDH Hodkovice nad Mohelkou a zraněnou osobu měla v péči ZZS LK.

TP odstranění nebezp. stavu. strom nad komunikaci Chlístov

So 25.června 2016 18:59 - 20:04

 Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stavu po bouřce. Na komunikaci č.277 směr Mnichovo Hradiště visel nad komunikací po úderu blesku velikánský smrk, který hrozil pádem. Jednotka použila k jeho odstranění naviják na hasičském vozidle. Tím se podařilo smrk stáhnout na zem a pak už to bylo jednoduché. Pomocí motorové pily odstranila jednotka větve vyčnívající do komunikace a vrátila se zpět na základnu.

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Roveň

So 25.června 2016 18:30 - 19:12

 Cestou z evakuace a záchrany skautského tábora v Hlavici jednotka narazila na spadlý strom na komunikaci u Rovně. Pomocí motorvé pily ho odstranila a dojela zpět na základnu.

TP odstranění nebezp.stavu.Stromy na komunikaci. Č.Dub ,

So 25.června 2016 17:42 - 18:45

 Jednotka vyjela na odstranění nebezpečného stromu na komunikaci  po bouřce. Strom byl na silnici za benzinovou pumpou v ulici Řídícího uč.Škody. Jednotka provedla odstranění z komunikace za pomocí motor.pily a vrátila se zpět na základnu.

Evakuace a záchrana obyvatel, Hlavice( Nový Mlýn) Údolí řeky

So 25.června 2016 17:22 - 18:24

 Jednotka vyjela na evakuaci , záchranu obyvatel skautského tábora v údolí řeky Zábrdky u Nového Mlýna u Hlavice. Z místa  evakuovali  společně s jednotkou SDH Všelibice cca 40 děti z tábora do kulturního domu ve Všelibicích.

TP odstranění nebezp.stavu. Jiskřící dráty na trafostanici

So 25.června 2016 16:54 - 22:36

 Jednotka vyjela na odstranění nebezpečného stavu po bouřce do ulice U cihelny č.p. 17 v Českém Dubě, kde byly na trafostanici spadlé dráty a jiskřily. Jednotka na místě provedla zabezpečení místa vytyčením nebezpečné zóny a po příjezdu poruchové služby ČEZ místo předala a pokračovala na další událost

<< previous 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010