23.11.2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik

more...

20.11.2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce. Konkrétně §

more...

02.11.2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče. Sponzoři této soutěže jsou UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB KUPEC & SYN s.r.o. PRODEJNA UNIKOM (

more...

03.10.2017

Stanice HZS Libereckého kraje otevřou dveře malým i velkým návštěvníkům Navštivně některou ze stanic HZS Libereckého kraje 13. října 2017 - viz klikněte na nadpis

28.09.2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV Čestná uznání SDH Český Dub      

more...

Fires  RSS

TP- ucpaná kanalizace, Šestitomy-Český Dub

Čt 22.června 2017 19:06 - 21:35

Jednotka vyjela po oznámení události na ohlašovnu požáru JSDHO Český Dub k uvolnění odtoku kanálu u č.p. 56 Šestidomy. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se vlivem přívalového deště ucpal kanálový odtok před č.p. 56 . Jednotka provedla vyčitštění kanálu a propláchnutí potrubí jedním C proudem.

Požár - lesní porost, Hodkovice nad Mohelkou

Čt 22.června 2017 14:16 - 15:30

Jednotka vyjela s vozidly CAS 32 a CAS 24  po vyhlášení poplachu k požáru lesního porostu do Hodkovic nad Mohelkou. Při příjezdu již na místě zasahovaly jednotky HZS Liberec  a JSDH Hodkovice n.M. Jednotka dle pokynu VZ utvořila jedno útočné vedení 2C od rozdělovače a prováděla hasební práce. Dále byla na místě jako záloha. Po likvidaci se vrátila zpět na svou základnu.

DN 1xOA s únikem provozních kapalin na komunikaci, Český Dub

Ne 18.června 2017 16:08 - 17:25

 jednotka vyjela po vyhlášení poplachu k DN jednoho osobního vozidla na křižovatku ke středisku, kde došlo k proražení olejové vany u osobního vozidla a následnému úniku oleje na komunikaci v délce cca 400m až na parkoviště u Adamů. Jednotka provedla zasypání uniklých provozních náplní sorbentem a místo bylo předáno Policii ČR. Přes KOPIS byl na místo povolán správce komunikace ( KSSLK), aby provedl konečný úklid komunikace. Jednotka se potom vrátila na základnu. K události jsme vyjeli s vozidly CAS32 a TA L3Z FORD Ranger. 

Únik NL do ovzduší, Hodkovice n.M. poškozená plynová připojka

Ne 18.června 2017 09:20 - 10:20

 Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK s CAS 32 T815 do Hodkovic n.M. kde bagrista poškodil plynovou přípojku středotlaku a plyn unikal do ovzduší.Jednotka byla na místě pouze , jako záloha. Na místě už zasahovala místní jednotka SDH a jednotka HZS Liberec. Po uzavření úniku plynárenskou společností se jednotky vrátily zpět na základny. 

DN se zraněním,silnice č.277 mezi Bohumilečí a Libičí

Pá 16.června 2017 17:29 - 18:45

 Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK k DN osobního vozidla na komunikaci mezi obcemi Bohumileč a Libič. Došlo k nárazu do zdi nad propustkem pod silnicí. Jednotka vyjela s TA L3Z Ford Ranger 1+1 a vozidlem CAS 32 T815 1+3. Událost byla hlášená pouze jako nDN bez zranění. Při příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o DN se zraněním jedné osoby. VZ si na místo nechal povolat ihned ZZSLK. Jdednotka provedla první předlékařskou pomoc zraněné osobě a po dojezdu posádky ZZS LK ji předali k dalšímu ošetření. Dále bylo provedeno protipožární opatření a vzhledem k bezpečnosti zasahujících byla úplně uzavřena komunikace. Po odjezdu ZZS se zraněnou osobou byla komunikace částečně zprůjezdněna a jednotka prováděla řízení provozu. Na místo se dostavila i jednotka HZS Turnov. Po zdokumentování bylo místo předáno policii a jednotky se vrátily na své základny. 

Únik NL na komunikaci, křižovatka u střediska, Český Dub

Pá 16.června 2017 16:41 - 17:25

 Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu na křižovatku u střediska v Českém Dubu, kde začínala olejová skvrna od proražené olejové vany . Skvrna se táhla dál po ul Řídícího Škody až na okraj města směr Vlčetín. Jednotka provedla zasypání úniku sorbentem a na místo byl povolán správce komunikace ( KSSLK) , aby místo uklidil. jednotka se pak vrátila na základnu. Vyjeli jsme voziodlem TA L3Z FORD Ranger v počtu 1+3.

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Loukovičky

Pá 16.června 2017 11:05 - 12:15

 Jednotka vyjela na žádost starosty města k odstranění nebezpečného stavu do Loukoviček k č.p.24, kde byl spadlý strom přes celou komunikaci a nebylo možné projet. Strom ještě visel v drátech el.vedení. Jednotka na místo vyjela s CAS 32 a AZ 30 MAN. Po provedeném průzkumu bylo provedeno postupné odřezání větví a následně byl pokácený vyvrácený kmen. Při zásahu muselo být postupováno obezřetně , proto bylo potřeba i všech zúčastněných hasičů, k zajištění místa,  aby nedošlo ke zranění. Po odstranění stromu a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na svou základnu

Požár Domova mentálně postižených, Hodkovice n.M.

St 14.června 2017 15:04 - 17:30

 Taktické cvičení ! Jednotka vyjela na taktické cvičení do Hodkovic nad Mohelkou s vozidlem CAS 32, Kde byl nacvičován zásah při požáru domova mentálně postižených osob. Cvičení bylo hlavně zaměřeno na evakuaci a záchranu klientů domova a komunikace s nimi. Cvičení proběhlo tak jak mělo a jednotky se vrátily na své základny.

Likvidace obtížného hmyzu, Hoření Starý Dub 18

Út 13.června 2017 17:00 - 17:40

 Jednotka vyjela na žádost občanů z č.p. 18 Hoření Starý Dub k odstranění obtížného hmyzu. Při příjezdu a provedeném průzkumu jednotka nenašla nikde žádnou báň nebo nějaký náznak obtížného hmyzu, proto se vrátila zpět na základnu

DN 1x OA bez zranění, Český Dub ,silnice č.278a ul.U Cihelny

Út 6.června 2017 09:39 - 10:15

 Jednotka při cestě od dopravní nehody( náraz do stromu) přijela k další DN na křižovatce silnice č. 278 ( Č. Dub- Hodkovice) a ul U Cihelny. Jednalo se o DN OA bez zranění s únikem provozních náplní. Jednotka provedla zabezpečení místa , protipožární opatření u obou vozidel a zasypání prtovozních náplní. Po příjezdu Policie ČR se jednotka vrátila zpět na základnu

DN 1xOA, náraz do stromu, Český Dub směr Starý Dub

Út 6.června 2017 08:52 - 09:35

 Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK k DN jednoho osobního vozidla, které narazilo do stromu na konci Českého Dubu směr Starý Dub. Na místě už zasahovala posádka ZZSLK. Jednotka provedla  zajištění místa nehody a protipožární opatření. Po dojezdu Policie ČR, bylo místo předáno a jednotka se vracela zpátky na základnu.

Požár kuchyně v RD, Dol.Paseky75

Ne 4.června 2017 10:19 - 11:30

 Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 32 k požáru kuchyňské linky v rodinném domku v Doleních Pasekách. Při příjezdu už na místě zasahovala místní jednotka z Rozstání. Naše jednotka byla na místě pouze jako záloha. Požár se podařilo včas uhasit a nedošlo k jeho rozšíření. Na místo se dostavila i jednotka HZS Liberec a velitel čety . Po likvidaci se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci, Libič

Út 30.května 2017 22:58 - 22:58

 Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK k odstranění stromu , který spadl na komunikaci v Libiči a bránil průjezdu vozidel. Provedli jsme odřezání a vrátili se na základnu. Výjezd byl vozidlem CAS 32 

DN 2x OA se zraněním, Domaslavice

Út 30.května 2017 15:24 - 16:45

 Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu  s vozidly CAS 32 T815 a TA L3Z FORD Rangerk DN dvou osobních vozidel do Domaslavic. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo oi nehodu se zraněním. Jednotka zabezpečila místo nehody, provedla protipožární opatření u obou vozidel a spolupracovala s ošetřováním zraněné osoby. Po zdokumentování místa Policií se jednotka vrátila zpět na základnu

Záchrana osoby AED, Starý Dub 17

So 27.května 2017 09:32 - 11:00

 27.5.2017 v 9:32 hod , byl jednotce vyhlášen poplach k záchraně osoby, která nedýchala do obce Hoření Starý Dub č.p. 17 ( bytovka) Jednotka vyjela s TA L3Z-  FORD Ranger , které je vybaveno přístrojem AED ( automatickým externím defibrilátorem). a jedním osobním autem člena jednotky. Na místě bylka jednotka společně s LZS LK  ( Vrtulník ). Posádka ZZS LK, která vyjížděla z Turnova dorazila později, protože posádka ZZSLK z Českého Dubu, byla v tu dobu u jiného závažného případu. Než vrtulník přistál, tak hasiči zahájili resuscitaci osoby za použití AED. Později spolupracovala při resuscitaci společně se ZZSLK. Bohužel se už nepodařilo osobu vrátit k životu. Jednotka se pak vrátila na svou základnu. Byl to první zásah kde jsme použili AED. 

Únik NL na komunikaci, Mírové sídliště 94, Český Dub

St 24.května 2017 07:24 - 08:25

 24.5.2017 v 07:24 vyjela jednotka s CAS 32 na žádost Policie ČR na Mírové Sídliště u č.p. 94 kde došlo při krádeži nafty k většímu úniku na pozemní komunikaci. Jednotka provedla zasypání nafty sorbentem a zamezila dalšímu úniku. Po uklizení se vrátila zpět na základnu.  

DN 1x OA náraz do stromu, silnice č.27716 Č.Dub-Kněžičky

Čt 11.května 2017 13:28 - 14:27

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu v počtu 1+3 s vozidlem CAS 32 T815 k dopravní nehodě osobního vozidla ( náraz do stromu) se zraněním osob. Na místo dojela jednotka společně se ZZS LK. Jednotka provedla zajištění místa, protipožární opatření a zasypání uniklých provozních náplní. Jelikož byly obě osoby mimo vozidlo, tak nebylo potřeba použít vyprošťovacích nástrojů. Zraněná osoba byla jen jedna o kterou se postarala záchranka. Po příjezdu Policie ČR velitel místo předal a jednotka se vrátila na základnu. K události se dostavila i jednotka HZS Liberec. Na místě byla  jako záloha

TP- odstranění nebezp.stavu

Út 11.dubna 2017 09:32 - 11:13

11.4.2017 vyjela jednotka v počtu 1+1 s vozidlem AZ 30 MAN k odstranění nebezpečného stavu - připevnění uvolněného plechu na střeše č.p. 84 v ulici U Školy. Plech hrozil pádem na komunikaci, kde porcházely děti ze školy.  Jednotka se  pomocí AZ 30 dostala až na střechu a plech řádně připevnila. VZ doporučil majiteli objektu kontrolu odbornou firmou a jednotka se pak vrátila na základnu

Požár nízké budovy- Hodkovice n.M

Pá 17.března 2017 04:05 - 06:45

Jednotka vyjela 17.3. ve 4:05 hod ráno s vozidly CAS 32 T815 a CAS 24 Š706 RTHP( v každém vozidle družstvo 1+3) k požáru rodinného domu do Hodkovic nad Mohelkou, Liberecká ul. č.p. 16. Při našem příjezdu na místě už zasahovala místní jednotka a jednotka HZS Liberec. Naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody a doplňování do cisteren  HZS. Na místě jsme byli , jako záloha pro případné střídání zasahujících hasičů uvnitř budovy. Střídání nakonec nebylo potřeba a po likvidaci požáru jsme se vrátili domů.

TP otevření uzavřených prostor

Po 13.března 2017 17:59 - 18:15

Jednotka vyjela na žádost místostarosty města s vozidlem TA Ford RANGER k otevření zablokovaných dveří v kanceláři Úřadu Práce na náměstí B. Smetany č.p.10. Zablokované dveře uvěznily jednu z pracovnic ÚP v kanceláři. Jednotka provedla otevření. Osoba byla bez zranění a v pořádku, tak se hasiči vrátili na základnu.

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010