22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

Fires  RSS

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Trávníček

Út 9.ledna 2018 10:52 - 11:40

 9.1. 2018 nás trošku vítr zas potrápil. Třetí výjezd a znovu na spadlý strom. Tentokrát jednotka vyjížděla na komunikaci mezi  obcemi Hradčany a Trávníček. Přes celou komunikaci tam byl vyvrácený smrk pod kterým zůstal zavěšený telefonní kabel. Jednotka zajistila místo a postupně odřezala opatrně smrk, tak aby nepoškodila kabel. Po vyřezání kabelu byl strom rozřezán motorovou pilou a komunikace opět uvolněná. Na místo dorazila i místní jednotka SDH Bílá, která nám pomáhala s úklidem odřezaného stromu z komunikace. Následně se obě jednotky vrátily na své základny. 

FOTO

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Modlibohov

Út 9.ledna 2018 05:30 - 06:05

 Pět minut po návratu z ranního výjezdu jednotka vyjížděla znovu s vozidlem FORD Ranger  a skoro na to samé místo, jen o cca 250m dál směrem k Rozstání. Takže znovu strom přes komunikaci za Modlibohovem. Tentokrát už byl trošku statnější a ležel přes celou komunikaci. Jednotka provedla odřezání pomocí motorové pily a komunikaci zprůjezdnila. Pak se zase hezky vrátila na základnu :-D 

FOTO

TP odstr.nebezpečného stavu, strom na komunikaci, Modlibohov

Út 9.ledna 2018 04:55 - 05:25

 Jednotka vyjela ráno ve 4:55 hod s vozidlem FORD Ranger k odstarnění spadlého stromu na komunikaci do Modlibohova u křižovatky na Sobákov.  Strom zasahoval do jednoho jízního pruhu na hlavní silnici. Jednotka ho odřezala a uvolnila komunikaci.

TP odstranění spadlého stromu na komunikaci Libič

St 3.ledna 2018 22:10 - 23:00

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Libičí a Březovou. Provedli jsme rozřezání stromu motorovou pilou a komunikaci zprůjezdnili. Cestou zpět na základnu dostala jednotka informaci o dalším spadlém  stromu . Tentokrát na silnici od koupaliště na Hradčany. Na místě jednotka provedla odstranění nebezpečného stromu a pak se vrátila na základnu.

FOTO

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Bohumileč

St 3.ledna 2018 12:33 - 13:20

 Jednotka vyjela vozidlem Ford RANGER k odstranění spadlého stromu a zprůjezdnění komunikace na silnici mezi Loukovičkami a Bohumilečí. Jednalo se o tři slabší stromy , které se vyvrátili vlivem těžkého sněhu a  bránili v provozu. Jednotka je odřezala pomocí motorové pily a komunikaci opět zprůjezdnila.

FOTO

DN 1xOA s vyproštěním zraněné osoby, V Hoře, Český Dub

Pá 22.prosince 2017 06:19 - 07:20

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidly TA FORD Ranger a CAS 32 T 815 k DN 1xOA do ul. V Hoře, Český Dub. Během jízdy k zásahu musela jet jednotka velmi opatrně vzhledem k tomu, že byla velmi namrzlá a kluzká komunikace. Jednotka na místo dorazila zároveň s vozidlem ZZS LK. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o DN jednoho OA , které vlivem DN bylo mimo komunikaci a po nárazu do stromu. Uvnitř vozidla byla zaklíněna jedna zraněná osoba ( řidič ). Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření , zajištění vozidla proti pohybu a pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranila nejprve pravé přední dveře.  Vozidlo bylo v bočním náklonu. Zraněná osoba visela v bezpečnostních pásech. Společně se ZZS LK prováděla ošetření a zajištění zraněné osoby. Potom byla pomocí HVZ odstraněna střecha a levé přední dveře. Následně byla zraněné osobě nasazena vyprošťovací  KED vesta. Tu pomáhala nasadit i jednotka HZS Liberec, která se na místo dostavila. Poté byla osoba vyproštěna  z vozu na scoop ram a přenešena do sanity.   U vozidla nebyl zjištěn únik provozních náplní. VZ předal místo události Policii  ČR a  jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

FOTO

TP odstranění spadlého stromu z komunikace, V Hoře, Český Dub

Út 19.prosince 2017 22:42 - 23:06

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na silnici směr Roveň. Strom bránil provozu na komunikaci. Jednotka provedla odřezání motorovou pilou a zprůjezdnila znovu komunikaci.

FOTO

DN 1x OA vytažení vozidla na komunikaci, Kněžičky

Ne 17.prosince 2017 14:43 - 15:13

Jednotka vyjela s vozidlem FORD Ranger k DN 1x OA do Kněžiček. Jednalo se o dohodnuto činnost s majitelkou vozidla. Ta skončila po nehodě s vozidlem mimo komunikaci . Majitelka vozidla si tuto činnost domluvila zároveň i s TES Český Dub. Při příjezdu jednotky už bylo vozidlo vytaženo firmou TES. Jednotka provedla zkontrolování místa nehody, zda neunikly provozní náplně ( benzin , olej) a potom se vrátila zpět na základnu

TP odstranění spadlého stromu na komunikaci, Dehtáry- Klamorna

Út 12.prosince 2017 11:09 - 11:45

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na komunikaci do Dehtár u Bílé. V Dehtárech žádný strom nenašla. Po příjezdu místní jednotky SDH Bílá byl průzkum proveden na komunikaci k Trávníčku, kde u Klamorny byly stromy nalezeny. Po dohodě s velitelem jednotky SDH Bílá se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě stačila pouze jedna jednotka.

TP - otevření bytu, transport zraněné osoby, Hřbitovní 13 Č.Dub

So 2.prosince 2017 12:52 - 13:39

V sobotu 2.12. 2017 vyjela naše jednotka po vyhlášení poplachu vozidly TA FORD Ranger a CAS 32 T815 k otevření bytu do ulice Hřbitovní. Protože byly dveře do bytu zamčené a klíče v zámku zevnitř, tak jednotka přistavila žebřík k oknu a pomocí speciálního nářadí okno otevřela . Pak si vzala zraněnou osobu do péče ZZS LK. Před odjezdem jsme ještě provedli transport zraněné osoby z bytu do sanitky. K tomu jsme využili scoop ram.  Společně s jednotkou SDH Český Dub , byla na místě i Policie ČR, ZZS LK a jednotka HZS Liberec.

Únik NL na komunikaci

Po 13.listopadu 2017 09:35 - 13:00

Jednotka vyjela s TA FORD Ranger na únik oleje na pozemní komunikaci. Průzkumem bylo zjištěno, že jde o velký únik nafty na krajských komunikacích . Z Českého Dubu přes Domaslavice, Vlčetín dále na obecní komunikaci přes Luhov- Píska na krajskou komunikaci  vedoucí na Bílou a dál na silnici z Bílé k Prachárně a po krajské komunikaci okolo koliby zpět do Českého Dubu. Nějaký řidič si nevšiml, že mu v nádrži mizí nafta rychleji než normálně
Jezdili jsme s TA FORD Ranger(JSDH Český Dub) a CAS ( JSDH Bílá) a vysypali 20 pytlů sorbentu !!! AZasypávaly se jenom nebezpečná místa , jako  jen křižovatky, přechody pro chodce, nebezp.zatáčky,kanály, okolo vodního toku. Správce komunikace měl údajně všechny lidi v terénu a tak přijeli až po dvou hodinách se čtyřmi pytli sorbentu. Asi sněhová kalamita !!! 

TP odstranění nebezp. stavu- větev nad komunikací, Březová

Čt 2.listopadu 2017 21:53 - 23:35

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem AZ 30 MAN k odstranění zlomené větve ze stromu nad komunikací na Březové. Na místě už byla jednotka SDH Všelibice. Naše jednotka ustavila AZ a provedla odstranění nebezpečných zlomených větví ze stromu. Jednotka ze Všelibic pak větve rozřezala a odstranila z komunikace. Všichni se pak vrátili na své základny.

TP monitoring vodního toku a odstranění stromu, Český Dub

St 1.listopadu 2017 15:35 - 17:19

Jednotka vyjela na monitoring hlásného profilu na potoce Rašovka, kde byl zaznamenaný výšší stav hladiny a dále k odstarnění nebezpečně nakloněného stromu nad komunikací v Šoubarkách. Hlásný profil byl v pořádku , šlo jen o zkoušku ze strany provozovatele a strom jsme odřezali a jeli domu

TP odstranění nebezp. stavu na komunikaci ke Smržovu

Po 30.října 2017 15:01 - 16:55

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK k odstranění nebezpečné větve nad komunikací. při příjezdu bylo zjištěno, že se jednalo o velkou větev cca 10m nad silnicí, která hrozila pádem. VZ si prostřednictvím KOPIS HZSLK na místo povolal VT ( AZ 30 ). Dále byla na místo povolána Policie ČR, kvůli uzavření komunikace po dobu zásahu. Jednotka provedla po ustavení AZ odřezání větve , následně ji rozřezala . Silnice byla zprůjezdněna a jednotka se vrátila na základnu.

FOTO

TP strom v parku u dětského hřiště , Český Dub

Ne 29.října 2017 15:25 - 16:00

Jednotka vyjela s RANGEREM na odstranění stromu , který byl nakloněný nad dětské hřiště v parku. Odstraněno v 16 hodin

Monitoring následků způsobených vychřicí Herwart

Ne 29.října 2017 14:45 - 15:20

Jednotka prováděla průběžně monitoring okolí města , A odstranovala následky způsobené vychřicí Herwart. Strom na komunikaci v Hradčanech a strom na komunikaci v Libiči

TP strom na komunikaci, Šoubarky

Ne 29.října 2017 12:57 - 13:35

Jednotka opět vyjela na komunikaci nad koupalištěm směr Šoubarky kde byl spadlý strom přes silnici. Strom odstranila a vrátila se zpět na základnu

TP stromy na komunikaci, Šoubarky a Starý Dub

Ne 29.října 2017 10:50 - 12:10

Jednotka prováděla monitoring v hasebním obvodu a při tom odstranila dva stromy spadlé na komunikaci . V Šoubarkách a ve Starém Dubu

TP - záchrana osoby z lesa, Loukovičky

Ne 29.října 2017 09:59 - 10:30

Jednotka vyjela s vozidly TA Ford RANGER a DA Ford Transit do Loukoviček , kde v lese byla zraněná osoba. Jednotka osobu vyhledala a poskytla předlékařskou pomoc. Pak zraněnou osobu uložila do vakuové matrace a transportovala k cestě kde ji předala do péče zdravotní záchranné službě . Pak se  vrátila zpět na základnu

TP odstranění neb.stavu, Na Žižkově 203, Český Dub

Ne 29.října 2017 08:58 - 09:20

Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stavu k veliteli jednotky Na Žižkově 203, kterému vychřice odnesla kotec i s boudou pro psa a nebezpečně se pohybovala po louce k sídlišti. Jednotka klec přenesla zpět na pozemek a zajistila kurtami ke stromu. Pak se vrátila zpět na základnu

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010