24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

22.06.2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště. Stanov

more...

09.06.2018

Dne 9.6. proběhlo další školení JSDHO. Jednotka si vyzkoušela stříhat mobilním vyprošťovacím zařízením Lukas, dále proběhl výcvik na střední a těžkou pěnu. Závěrem jednotka pr

more...

24.03.2018

O toma jaká byla 12-á Andersenovská noc se dozvíte více ZDE

26.02.2018

Fires  RSS

TP odstranění spadlého stromu na komunikaci Libič

St 3.ledna 2018 22:10 - 23:00

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Libičí a Březovou. Provedli jsme rozřezání stromu motorovou pilou a komunikaci zprůjezdnili. Cestou zpět na základnu dostala jednotka informaci o dalším spadlém  stromu . Tentokrát na silnici od koupaliště na Hradčany. Na místě jednotka provedla odstranění nebezpečného stromu a pak se vrátila na základnu.

FOTO

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Bohumileč

St 3.ledna 2018 12:33 - 13:20

 Jednotka vyjela vozidlem Ford RANGER k odstranění spadlého stromu a zprůjezdnění komunikace na silnici mezi Loukovičkami a Bohumilečí. Jednalo se o tři slabší stromy , které se vyvrátili vlivem těžkého sněhu a  bránili v provozu. Jednotka je odřezala pomocí motorové pily a komunikaci opět zprůjezdnila.

FOTO

DN 1xOA s vyproštěním zraněné osoby, V Hoře, Český Dub

Pá 22.prosince 2017 06:19 - 07:20

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidly TA FORD Ranger a CAS 32 T 815 k DN 1xOA do ul. V Hoře, Český Dub. Během jízdy k zásahu musela jet jednotka velmi opatrně vzhledem k tomu, že byla velmi namrzlá a kluzká komunikace. Jednotka na místo dorazila zároveň s vozidlem ZZS LK. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o DN jednoho OA , které vlivem DN bylo mimo komunikaci a po nárazu do stromu. Uvnitř vozidla byla zaklíněna jedna zraněná osoba ( řidič ). Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření , zajištění vozidla proti pohybu a pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranila nejprve pravé přední dveře.  Vozidlo bylo v bočním náklonu. Zraněná osoba visela v bezpečnostních pásech. Společně se ZZS LK prováděla ošetření a zajištění zraněné osoby. Potom byla pomocí HVZ odstraněna střecha a levé přední dveře. Následně byla zraněné osobě nasazena vyprošťovací  KED vesta. Tu pomáhala nasadit i jednotka HZS Liberec, která se na místo dostavila. Poté byla osoba vyproštěna  z vozu na scoop ram a přenešena do sanity.   U vozidla nebyl zjištěn únik provozních náplní. VZ předal místo události Policii  ČR a  jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

FOTO

TP odstranění spadlého stromu z komunikace, V Hoře, Český Dub

Út 19.prosince 2017 22:42 - 23:06

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na silnici směr Roveň. Strom bránil provozu na komunikaci. Jednotka provedla odřezání motorovou pilou a zprůjezdnila znovu komunikaci.

FOTO

DN 1x OA vytažení vozidla na komunikaci, Kněžičky

Ne 17.prosince 2017 14:43 - 15:13

Jednotka vyjela s vozidlem FORD Ranger k DN 1x OA do Kněžiček. Jednalo se o dohodnuto činnost s majitelkou vozidla. Ta skončila po nehodě s vozidlem mimo komunikaci . Majitelka vozidla si tuto činnost domluvila zároveň i s TES Český Dub. Při příjezdu jednotky už bylo vozidlo vytaženo firmou TES. Jednotka provedla zkontrolování místa nehody, zda neunikly provozní náplně ( benzin , olej) a potom se vrátila zpět na základnu

TP odstranění spadlého stromu na komunikaci, Dehtáry- Klamorna

Út 12.prosince 2017 11:09 - 11:45

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na komunikaci do Dehtár u Bílé. V Dehtárech žádný strom nenašla. Po příjezdu místní jednotky SDH Bílá byl průzkum proveden na komunikaci k Trávníčku, kde u Klamorny byly stromy nalezeny. Po dohodě s velitelem jednotky SDH Bílá se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě stačila pouze jedna jednotka.

TP - otevření bytu, transport zraněné osoby, Hřbitovní 13 Č.Dub

So 2.prosince 2017 12:52 - 13:39

V sobotu 2.12. 2017 vyjela naše jednotka po vyhlášení poplachu vozidly TA FORD Ranger a CAS 32 T815 k otevření bytu do ulice Hřbitovní. Protože byly dveře do bytu zamčené a klíče v zámku zevnitř, tak jednotka přistavila žebřík k oknu a pomocí speciálního nářadí okno otevřela . Pak si vzala zraněnou osobu do péče ZZS LK. Před odjezdem jsme ještě provedli transport zraněné osoby z bytu do sanitky. K tomu jsme využili scoop ram.  Společně s jednotkou SDH Český Dub , byla na místě i Policie ČR, ZZS LK a jednotka HZS Liberec.

Únik NL na komunikaci

Po 13.listopadu 2017 09:35 - 13:00

Jednotka vyjela s TA FORD Ranger na únik oleje na pozemní komunikaci. Průzkumem bylo zjištěno, že jde o velký únik nafty na krajských komunikacích . Z Českého Dubu přes Domaslavice, Vlčetín dále na obecní komunikaci přes Luhov- Píska na krajskou komunikaci  vedoucí na Bílou a dál na silnici z Bílé k Prachárně a po krajské komunikaci okolo koliby zpět do Českého Dubu. Nějaký řidič si nevšiml, že mu v nádrži mizí nafta rychleji než normálně
Jezdili jsme s TA FORD Ranger(JSDH Český Dub) a CAS ( JSDH Bílá) a vysypali 20 pytlů sorbentu !!! AZasypávaly se jenom nebezpečná místa , jako  jen křižovatky, přechody pro chodce, nebezp.zatáčky,kanály, okolo vodního toku. Správce komunikace měl údajně všechny lidi v terénu a tak přijeli až po dvou hodinách se čtyřmi pytli sorbentu. Asi sněhová kalamita !!! 

TP odstranění nebezp. stavu- větev nad komunikací, Březová

Čt 2.listopadu 2017 21:53 - 23:35

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem AZ 30 MAN k odstranění zlomené větve ze stromu nad komunikací na Březové. Na místě už byla jednotka SDH Všelibice. Naše jednotka ustavila AZ a provedla odstranění nebezpečných zlomených větví ze stromu. Jednotka ze Všelibic pak větve rozřezala a odstranila z komunikace. Všichni se pak vrátili na své základny.

TP monitoring vodního toku a odstranění stromu, Český Dub

St 1.listopadu 2017 15:35 - 17:19

Jednotka vyjela na monitoring hlásného profilu na potoce Rašovka, kde byl zaznamenaný výšší stav hladiny a dále k odstarnění nebezpečně nakloněného stromu nad komunikací v Šoubarkách. Hlásný profil byl v pořádku , šlo jen o zkoušku ze strany provozovatele a strom jsme odřezali a jeli domu

TP odstranění nebezp. stavu na komunikaci ke Smržovu

Po 30.října 2017 15:01 - 16:55

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK k odstranění nebezpečné větve nad komunikací. při příjezdu bylo zjištěno, že se jednalo o velkou větev cca 10m nad silnicí, která hrozila pádem. VZ si prostřednictvím KOPIS HZSLK na místo povolal VT ( AZ 30 ). Dále byla na místo povolána Policie ČR, kvůli uzavření komunikace po dobu zásahu. Jednotka provedla po ustavení AZ odřezání větve , následně ji rozřezala . Silnice byla zprůjezdněna a jednotka se vrátila na základnu.

FOTO

TP strom v parku u dětského hřiště , Český Dub

Ne 29.října 2017 15:25 - 16:00

Jednotka vyjela s RANGEREM na odstranění stromu , který byl nakloněný nad dětské hřiště v parku. Odstraněno v 16 hodin

Monitoring následků způsobených vychřicí Herwart

Ne 29.října 2017 14:45 - 15:20

Jednotka prováděla průběžně monitoring okolí města , A odstranovala následky způsobené vychřicí Herwart. Strom na komunikaci v Hradčanech a strom na komunikaci v Libiči

TP strom na komunikaci, Šoubarky

Ne 29.října 2017 12:57 - 13:35

Jednotka opět vyjela na komunikaci nad koupalištěm směr Šoubarky kde byl spadlý strom přes silnici. Strom odstranila a vrátila se zpět na základnu

TP stromy na komunikaci, Šoubarky a Starý Dub

Ne 29.října 2017 10:50 - 12:10

Jednotka prováděla monitoring v hasebním obvodu a při tom odstranila dva stromy spadlé na komunikaci . V Šoubarkách a ve Starém Dubu

TP - záchrana osoby z lesa, Loukovičky

Ne 29.října 2017 09:59 - 10:30

Jednotka vyjela s vozidly TA Ford RANGER a DA Ford Transit do Loukoviček , kde v lese byla zraněná osoba. Jednotka osobu vyhledala a poskytla předlékařskou pomoc. Pak zraněnou osobu uložila do vakuové matrace a transportovala k cestě kde ji předala do péče zdravotní záchranné službě . Pak se  vrátila zpět na základnu

TP odstranění neb.stavu, Na Žižkově 203, Český Dub

Ne 29.října 2017 08:58 - 09:20

Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stavu k veliteli jednotky Na Žižkově 203, kterému vychřice odnesla kotec i s boudou pro psa a nebezpečně se pohybovala po louce k sídlišti. Jednotka klec přenesla zpět na pozemek a zajistila kurtami ke stromu. Pak se vrátila zpět na základnu

TP spadlý strom přes komunikaci, Kněžičky u č.p. 37

Ne 29.října 2017 07:35 - 08:15

Jednotka vyjela s TA Ford Ranger na odstranění  spadlého stromu  z komunikace v Kněžičkách u č.p.37

Pohotovost na základně- větrná smršť Herwart

Ne 29.října 2017 05:00 - 16:30

Jednotka držela pohotovost na své základně na doporučení HZS s ohledem na předpověď silné vychřice.

TP odstranění nebezp.stavu, Lidická 53, Český Dub

Po 23.října 2017 17:11 - 17:50

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidly CAS 32 T 815 a AZ 30 MAN k odstranění ndebezpečného stavu v ul. Lidická č.p.53, Český Dub. Při příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o uvolněný plech na střeše domu č.p.53, který hrozil pádem na komunikaci. Jednotka provedla ustavení  AZ 30 a pomocí hřebíků provedla zajištění plechu na střeše. Po dobu zásahu bylo nutné řídit dopravu na komunikaci. Tu prováděla jednotka. Před odjezdem na základnu bylo místo předáno majitelce domu pí. Šárce Hejčové a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010