25.02.2019

04.02.2019

  Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí. SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2   Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného

more...

11.11.2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremo

more...

24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

22.06.2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště. Stanov

more...

Fires  RSS

TP odstranění nebezp. stavu. strom na komunikaci Trávníček

Út 9.ledna 2018 10:52 - 11:40

 9.1. 2018 nás trošku vítr zas potrápil. Třetí výjezd a znovu na spadlý strom. Tentokrát jednotka vyjížděla na komunikaci mezi  obcemi Hradčany a Trávníček. Přes celou komunikaci tam byl vyvrácený smrk pod kterým zůstal zavěšený telefonní kabel. Jednotka zajistila místo a postupně odřezala opatrně smrk, tak aby nepoškodila kabel. Po vyřezání kabelu byl strom rozřezán motorovou pilou a komunikace opět uvolněná. Na místo dorazila i místní jednotka SDH Bílá, která nám pomáhala s úklidem odřezaného stromu z komunikace. Následně se obě jednotky vrátily na své základny. 

FOTO

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Modlibohov

Út 9.ledna 2018 05:30 - 06:05

 Pět minut po návratu z ranního výjezdu jednotka vyjížděla znovu s vozidlem FORD Ranger  a skoro na to samé místo, jen o cca 250m dál směrem k Rozstání. Takže znovu strom přes komunikaci za Modlibohovem. Tentokrát už byl trošku statnější a ležel přes celou komunikaci. Jednotka provedla odřezání pomocí motorové pily a komunikaci zprůjezdnila. Pak se zase hezky vrátila na základnu :-D 

FOTO

TP odstr.nebezpečného stavu, strom na komunikaci, Modlibohov

Út 9.ledna 2018 04:55 - 05:25

 Jednotka vyjela ráno ve 4:55 hod s vozidlem FORD Ranger k odstarnění spadlého stromu na komunikaci do Modlibohova u křižovatky na Sobákov.  Strom zasahoval do jednoho jízního pruhu na hlavní silnici. Jednotka ho odřezala a uvolnila komunikaci.

TP odstranění spadlého stromu na komunikaci Libič

St 3.ledna 2018 22:10 - 23:00

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Libičí a Březovou. Provedli jsme rozřezání stromu motorovou pilou a komunikaci zprůjezdnili. Cestou zpět na základnu dostala jednotka informaci o dalším spadlém  stromu . Tentokrát na silnici od koupaliště na Hradčany. Na místě jednotka provedla odstranění nebezpečného stromu a pak se vrátila na základnu.

FOTO

TP odstr.neb.stavu. Spadlý strom na komunikaci , Bohumileč

St 3.ledna 2018 12:33 - 13:20

 Jednotka vyjela vozidlem Ford RANGER k odstranění spadlého stromu a zprůjezdnění komunikace na silnici mezi Loukovičkami a Bohumilečí. Jednalo se o tři slabší stromy , které se vyvrátili vlivem těžkého sněhu a  bránili v provozu. Jednotka je odřezala pomocí motorové pily a komunikaci opět zprůjezdnila.

FOTO

DN 1xOA s vyproštěním zraněné osoby, V Hoře, Český Dub

Pá 22.prosince 2017 06:19 - 07:20

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidly TA FORD Ranger a CAS 32 T 815 k DN 1xOA do ul. V Hoře, Český Dub. Během jízdy k zásahu musela jet jednotka velmi opatrně vzhledem k tomu, že byla velmi namrzlá a kluzká komunikace. Jednotka na místo dorazila zároveň s vozidlem ZZS LK. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o DN jednoho OA , které vlivem DN bylo mimo komunikaci a po nárazu do stromu. Uvnitř vozidla byla zaklíněna jedna zraněná osoba ( řidič ). Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření , zajištění vozidla proti pohybu a pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranila nejprve pravé přední dveře.  Vozidlo bylo v bočním náklonu. Zraněná osoba visela v bezpečnostních pásech. Společně se ZZS LK prováděla ošetření a zajištění zraněné osoby. Potom byla pomocí HVZ odstraněna střecha a levé přední dveře. Následně byla zraněné osobě nasazena vyprošťovací  KED vesta. Tu pomáhala nasadit i jednotka HZS Liberec, která se na místo dostavila. Poté byla osoba vyproštěna  z vozu na scoop ram a přenešena do sanity.   U vozidla nebyl zjištěn únik provozních náplní. VZ předal místo události Policii  ČR a  jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

FOTO

TP odstranění spadlého stromu z komunikace, V Hoře, Český Dub

Út 19.prosince 2017 22:42 - 23:06

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na silnici směr Roveň. Strom bránil provozu na komunikaci. Jednotka provedla odřezání motorovou pilou a zprůjezdnila znovu komunikaci.

FOTO

DN 1x OA vytažení vozidla na komunikaci, Kněžičky

Ne 17.prosince 2017 14:43 - 15:13

Jednotka vyjela s vozidlem FORD Ranger k DN 1x OA do Kněžiček. Jednalo se o dohodnuto činnost s majitelkou vozidla. Ta skončila po nehodě s vozidlem mimo komunikaci . Majitelka vozidla si tuto činnost domluvila zároveň i s TES Český Dub. Při příjezdu jednotky už bylo vozidlo vytaženo firmou TES. Jednotka provedla zkontrolování místa nehody, zda neunikly provozní náplně ( benzin , olej) a potom se vrátila zpět na základnu

TP odstranění spadlého stromu na komunikaci, Dehtáry- Klamorna

Út 12.prosince 2017 11:09 - 11:45

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem FORD Ranger k odstranění spadlého stromu na komunikaci do Dehtár u Bílé. V Dehtárech žádný strom nenašla. Po příjezdu místní jednotky SDH Bílá byl průzkum proveden na komunikaci k Trávníčku, kde u Klamorny byly stromy nalezeny. Po dohodě s velitelem jednotky SDH Bílá se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě stačila pouze jedna jednotka.

TP - otevření bytu, transport zraněné osoby, Hřbitovní 13 Č.Dub

So 2.prosince 2017 12:52 - 13:39

V sobotu 2.12. 2017 vyjela naše jednotka po vyhlášení poplachu vozidly TA FORD Ranger a CAS 32 T815 k otevření bytu do ulice Hřbitovní. Protože byly dveře do bytu zamčené a klíče v zámku zevnitř, tak jednotka přistavila žebřík k oknu a pomocí speciálního nářadí okno otevřela . Pak si vzala zraněnou osobu do péče ZZS LK. Před odjezdem jsme ještě provedli transport zraněné osoby z bytu do sanitky. K tomu jsme využili scoop ram.  Společně s jednotkou SDH Český Dub , byla na místě i Policie ČR, ZZS LK a jednotka HZS Liberec.

Únik NL na komunikaci

Po 13.listopadu 2017 09:35 - 13:00

Jednotka vyjela s TA FORD Ranger na únik oleje na pozemní komunikaci. Průzkumem bylo zjištěno, že jde o velký únik nafty na krajských komunikacích . Z Českého Dubu přes Domaslavice, Vlčetín dále na obecní komunikaci přes Luhov- Píska na krajskou komunikaci  vedoucí na Bílou a dál na silnici z Bílé k Prachárně a po krajské komunikaci okolo koliby zpět do Českého Dubu. Nějaký řidič si nevšiml, že mu v nádrži mizí nafta rychleji než normálně
Jezdili jsme s TA FORD Ranger(JSDH Český Dub) a CAS ( JSDH Bílá) a vysypali 20 pytlů sorbentu !!! AZasypávaly se jenom nebezpečná místa , jako  jen křižovatky, přechody pro chodce, nebezp.zatáčky,kanály, okolo vodního toku. Správce komunikace měl údajně všechny lidi v terénu a tak přijeli až po dvou hodinách se čtyřmi pytli sorbentu. Asi sněhová kalamita !!! 

TP odstranění nebezp. stavu- větev nad komunikací, Březová

Čt 2.listopadu 2017 21:53 - 23:35

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidlem AZ 30 MAN k odstranění zlomené větve ze stromu nad komunikací na Březové. Na místě už byla jednotka SDH Všelibice. Naše jednotka ustavila AZ a provedla odstranění nebezpečných zlomených větví ze stromu. Jednotka ze Všelibic pak větve rozřezala a odstranila z komunikace. Všichni se pak vrátili na své základny.

TP monitoring vodního toku a odstranění stromu, Český Dub

St 1.listopadu 2017 15:35 - 17:19

Jednotka vyjela na monitoring hlásného profilu na potoce Rašovka, kde byl zaznamenaný výšší stav hladiny a dále k odstarnění nebezpečně nakloněného stromu nad komunikací v Šoubarkách. Hlásný profil byl v pořádku , šlo jen o zkoušku ze strany provozovatele a strom jsme odřezali a jeli domu

TP odstranění nebezp. stavu na komunikaci ke Smržovu

Po 30.října 2017 15:01 - 16:55

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZSLK k odstranění nebezpečné větve nad komunikací. při příjezdu bylo zjištěno, že se jednalo o velkou větev cca 10m nad silnicí, která hrozila pádem. VZ si prostřednictvím KOPIS HZSLK na místo povolal VT ( AZ 30 ). Dále byla na místo povolána Policie ČR, kvůli uzavření komunikace po dobu zásahu. Jednotka provedla po ustavení AZ odřezání větve , následně ji rozřezala . Silnice byla zprůjezdněna a jednotka se vrátila na základnu.

FOTO

TP strom v parku u dětského hřiště , Český Dub

Ne 29.října 2017 15:25 - 16:00

Jednotka vyjela s RANGEREM na odstranění stromu , který byl nakloněný nad dětské hřiště v parku. Odstraněno v 16 hodin

Monitoring následků způsobených vychřicí Herwart

Ne 29.října 2017 14:45 - 15:20

Jednotka prováděla průběžně monitoring okolí města , A odstranovala následky způsobené vychřicí Herwart. Strom na komunikaci v Hradčanech a strom na komunikaci v Libiči

TP strom na komunikaci, Šoubarky

Ne 29.října 2017 12:57 - 13:35

Jednotka opět vyjela na komunikaci nad koupalištěm směr Šoubarky kde byl spadlý strom přes silnici. Strom odstranila a vrátila se zpět na základnu

TP stromy na komunikaci, Šoubarky a Starý Dub

Ne 29.října 2017 10:50 - 12:10

Jednotka prováděla monitoring v hasebním obvodu a při tom odstranila dva stromy spadlé na komunikaci . V Šoubarkách a ve Starém Dubu

TP - záchrana osoby z lesa, Loukovičky

Ne 29.října 2017 09:59 - 10:30

Jednotka vyjela s vozidly TA Ford RANGER a DA Ford Transit do Loukoviček , kde v lese byla zraněná osoba. Jednotka osobu vyhledala a poskytla předlékařskou pomoc. Pak zraněnou osobu uložila do vakuové matrace a transportovala k cestě kde ji předala do péče zdravotní záchranné službě . Pak se  vrátila zpět na základnu

TP odstranění neb.stavu, Na Žižkově 203, Český Dub

Ne 29.října 2017 08:58 - 09:20

Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stavu k veliteli jednotky Na Žižkově 203, kterému vychřice odnesla kotec i s boudou pro psa a nebezpečně se pohybovala po louce k sídlišti. Jednotka klec přenesla zpět na pozemek a zajistila kurtami ke stromu. Pak se vrátila zpět na základnu

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010