22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

Fires  RSS

TP spadlý strom přes komunikaci, Kněžičky u č.p. 37

Ne 29.října 2017 07:35 - 08:15

Jednotka vyjela s TA Ford Ranger na odstranění  spadlého stromu  z komunikace v Kněžičkách u č.p.37

Pohotovost na základně- větrná smršť Herwart

Ne 29.října 2017 05:00 - 16:30

Jednotka držela pohotovost na své základně na doporučení HZS s ohledem na předpověď silné vychřice.

TP odstranění nebezp.stavu, Lidická 53, Český Dub

Po 23.října 2017 17:11 - 17:50

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s vozidly CAS 32 T 815 a AZ 30 MAN k odstranění ndebezpečného stavu v ul. Lidická č.p.53, Český Dub. Při příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o uvolněný plech na střeše domu č.p.53, který hrozil pádem na komunikaci. Jednotka provedla ustavení  AZ 30 a pomocí hřebíků provedla zajištění plechu na střeše. Po dobu zásahu bylo nutné řídit dopravu na komunikaci. Tu prováděla jednotka. Před odjezdem na základnu bylo místo předáno majitelce domu pí. Šárce Hejčové a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

TP strom na komunikaci, Dehtáry u Bílé

Pá 6.října 2017 09:33 - 09:58

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK k odstranění stromu z komunikace v Dehtárech. při příjezdu bylo zjištěno, že na místě už zasahovala jednotka SDH Bílá . Po dohodě se naše jednotka vrátila zpět na základnu

TP strom spadlý nad komunikací, U Koupaliště, Český Dub

Čt 5.října 2017 19:59 - 20:20

Událost byla souběžně se spadlým stromem ve Všelibicích. Jednotka tedy vyjela druhým družstvem k odstranění nebezpečného stavu. Na komunikaci  od Koupaliště na Šoubarky byl vyvrácený strom, který byl zachycený v telefonním kabelu . Jednotka strom bezpečně pokácela a kkomunikaci zprůjezdnila.

TP strom na komunikaci V Hoře, Český Dub

Čt 5.října 2017 19:08 - 19:30

Jednotka vyjela na spadlý strom na komunikaci V Hoře směr Roveň. Strom byl přes celou komunikaci. Jednotka horozřezala a komunikaci zprůjezdnila.

TP strom na komunikaci , Všelibice

Čt 5.října 2017 19:48 - 20:15

Jednotka vyjela k odstranění stromu ze silnice do Všelibic. Strom byl spadlý přes celou komunikaci a bránil průjezdu vozidel. Jednotka strom odřezala a komunikaci zprůjezdnila.Během zásahu se dostavila na místo jednotka SDH všelibice, která pomáhala s odklízením větví. Po zprůjezdnění se jednotka vrátila zpět na základnu

TP strom na komunikaci, Roveň

Čt 5.října 2017 18:23 - 18:35

jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK k odstranění stromu z komunikace na Rovni. Cestou k zásahu operační důstojník jednotku odvolal zpět na základnu. Strom už odstranila jednotka ze Všelibic  

DN 2x AO se zraněním osob, silnice III/2784 na Ještěd

Út 3.října 2017 09:13 - 10:10

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS LK s vozidly TA Ford RANGER a CAS 32 T 815  k DN dvou osobních vozidel na komunikaci od Hořeních Pasek na Ještěd. Při příjezdu na místě zasahovala už ZZS LK a jednotka HZS Liberec. Naše jednotka zabezpečila místo nehody , zasypala únik provozních náplní na komunikaci sorbentem a provedla protipožární opatření u obou vozidel. Do zadokumentování nehody Dopravní Policií prováděla jednotka řízení provozu . Po ukončení se vrátila zpět na základnu

DN 1x OA náraz do stromu, Sobotice

Pá 29.září 2017 19:01 - 19:50

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu vozidly TA Ford RANGER a CAS 32 T 815 k DN osobního vozidla , které narazilo do stromu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se nehoda obešla pouze s lehkým zraněním , bez toho, že by musela jednotka vyprošťovat . Vozidlo bylo po nárazu do stromu částečně mimo komunikaci . Provedli jsme zajištění místa nehody, protipožární opatření a po příjezdu Dopravní Policie bylo místo předáno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Záchrana osoby - AED, Bohumileč 23

St 20.září 2017 14:11 - 14:30

Jednotka vyjela na výzvu operačního střediska k záchraně osoby pomocí AED (automatický externí defibrilátor) do Bohumileče. Jednotka byla na místě jako první . Po příjezdu, doktor z Letecké Záchranné služby  LK bohužel konstatoval , že je osoba po smrti a jednotka se tedy vrátila zpět na základnu

DN- uvolnění komunikace, Hoření Starý Dub

So 19.srpna 2017 22:29 - 23:10

Jednotka vyjela s vozidly TA Ford RANGER a CAS T 815 k DN 1x OA do Hořeního Starého Dubu. Jednalo se o uvolnění komunikace po tom co se na osobním autě ulomilo kolo a vozidlo zůstalo uprostřed komunikace. Majitel nebyl schopen vozidlo sám odtlačit tak , aby nebránilo provozu. Jednotka vozidlo odtlačila na krajnici a protože z vozidla neunikly žádné provozní náplně, tak se vrátila na základnu

TP strom přes komunikaci, Chlístov

So 19.srpna 2017 05:57 - 07:05

Jednotka vyjela s CAS 32 T 815, na žádost KOPIS HZS LK, k odstranění spadlého stromu přes komunikaci na Mnichovo Hradiště v Chlístově. Jednalo se o velký akát, který bránil průjezdu vozidel. Jednotka strom odřezala pomocí motorové pily a komunikaci zprůjezdnila

DN 1x OA náraz do garáže rodinného domu, Modlibohov

So 19.srpna 2017 01:56 - 04:00

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu  s TA Ford RANGER a CAS 32 T 815 k DN osobního vozidla  do Modlibohova. Vozidlo narazila do garáže u RD kde zeď poškodila zaparkované vozidlo . Havarované vozidlo dále nabouralo do rodinného domu. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, zabezpečení zdi nabourané garáže a protipožární opatření.  Osobu si převzala Policie ČR. Po zadokumentování nehody provedla jednotka odklizení vozidla z komunikace a uklizení sutin z vozovky a pak se vrátila na základnu.

Požár balíku slámy, Český Dub- Štěpnice

Pá 18.srpna 2017 16:24 - 17:30

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu s CAS 32 k požáru balíku slámy . Český Dub - Štěpnice. Balík slámy jsme postupně rozebrali a uhasili vysokotlakým proudem a pak se vrátili domů  :-D

DN 1xOA bez zranění , Modlibohov

St 16.srpna 2017 10:30 - 11:30

Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu k DN OA v potoce do Starého Dubu. Vozidlo se nacházelo v obci Modlibohov na lesní komunikaci (vjezd na silnici II/278) a  bylo spadlé celou levou stranou mimo komunikaci nad potokem. Hrozilo sesunutí do potoka. Ve vozidle v době příjezdu jednotky nikdo nebyl. Řidička a spolujezdec byli oba v pořádku, bez zranění mimo vozidlo. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, zabezpečení vozidla proti pohybu a protipožární opatření.Potom bylo vozidlo pomocí vysokotlakých  vaků a navijáku na vozidle TA Ford Ranger vyproštěno a neporušené předáno majitelce. Během zásahu se na místo dostavila i jednotka HZS LK Liberec s CAS a HZS SŽDC Liberec s VYA 15 . Ta po dohodě s VZ odjela zpět na základnu.

DN 3xOA se zraněním osob, silnice II/278 Bohdánkov

Čt 10.srpna 2017 16:06 - 17:40

Jednotka vyjela s vozidlem CAS32 T 815 k DN 3x OA na komunikaci II/278 u obce Bohdánkov. Při příjezdu na místě již zasahovala  ZZS LK a Policie ČR. Na místo ve stejnou dobu dojelo i vozidlo HZS Liberec. Jednotka provedla zajištění místa nehody. Dále provedla společně s jednotkou HZS Liberec  protipožární opatření (odpojení AKU) u všech vozidel. Na pokyn VZ prováděla jednotka kyvadlově řízení provozu na komunikaci a poté na žádost Policie ČR uplné uzavření komunikace. Po zdokumentování nehody jednotka asistovala při odstraňování následků DN (nakládání vozidel na vozidla odtah služby). Potom byl provoz na komunikaci obnoven a jednotka se po dohodě s VZ vrátila zpět na svou základnu.

TP spadlý strom na komunikaci, ul.U Cihelny, Český Dub

Po 31.července 2017 20:25 - 20:46

Jednotka vyjela po oznamení na KOPIS HZS LK k odstranění spadlého stromu v ulici U Cihelny. Po dojezdu na místo jednotka provedla odstranění spadlé větve z komunikace bez použití mot.pily a provedla další průzkum v celé ulici. Potom pokračovala na událost mezi Č. Dubem a Domaslavicemi

TP spadlé stromy na komunikaci mezi Č. Dubem a Domaslavicemi

Po 31.července 2017 20:24 - 21:20

Jednotka vyjela s TA Ford Ranger a CAS 32 na odstranění popadaných stromů na komunikaci č 178 mezi obcemi Vlčetín a Český Dub, v části Domaslavice. Při příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že je komunikace neprůjezdná a u jednoho stromu bylo os. auto s rozbitým zadním sklem. Řidič byl mimo vozidlo a bez zranění a nepožadoval policii. Jednotka Český Dub  provedla společně s jednotkou Bílá  odřezání popadaných stromů a zprůjezdnění komunikace. Potom se vrátila zpět na základnu. VZ si na místo povolal prostřednictvím KOPIS HZS LK Policii ČR k řízení provozu. 

DN 2x OA se zraněním, Šoubarky , Český Dub

So 29.července 2017 18:51 - 19:45

Jednotka vyjela s CAS 32 k DN. Při příjezdu na místo byla již na místě ZZS, která měla v péči zraněnou osobu. Jednotka provedla protipožární opatření (odpojení baterie, přistavení RHP) a po příjezdu RZA ještě pátrání po řidiči jednoho z vozidel v okolí dopravní nehody.

<< previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010