04.02.2019

Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje šestidílný dokumentární seriál. Od 6. března, kdy cyklus na programu Čt 1 startuj

more...

11.11.2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremo

more...

24.07.2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí.  &

more...

22.06.2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště. Stanov

more...

09.06.2018

Dne 9.6. proběhlo další školení JSDHO. Jednotka si vyzkoušela stříhat mobilním vyprošťovacím zařízením Lukas, dále proběhl výcvik na střední a těžkou pěnu. Závěrem jednotka pr

more...

Mladí hasiči ukázali spolužákům hasičskou zbrojnici v Českém Du - Pá 22.června 2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště.

Stanovišť jsme měli celkem 6 – zázemí hasičárny a poté automobily. Maky s Nikčou dětem ukázaly zázemí hasičárny, vysvětlily dětem průběh výjezdu a vyzkoušely děti z telefonních čísel tísňových linek. U tatry CAS 32 jim Kuba pomohl vyzkoušet si váhu dýchacího přístroje a vyprošťovacího zařízení. Také si zde mohli zkusit zjistit teplotu okolí pomocí termokamery. Poté se přesunuli k žebříku Man AZ 30, kde na ně čekala Maky s Kikčou. V kabině dostaly děti výklad o tom, kolik zde může jezdit hasičů, jak se obsluhují vysílačky a tablet. Poté jim ukázaly vybavení žebříku. Od žebříku si je vyzvedli Matěj s Honzou a šli jim ukázat naši další cisternu a to CAS 24. Zde jim ukázali výbavu hadic, proudnic, čerpadlo a kabinu vozu. Dalším výjezdovým vozidlem, které děti viděly, byl Ford Ranger, který jim ukázali Fanda s Terkou. Zde bylo největším lákadlem možnost vyzkoušet si vakuovou matraci. Kromě toho zde děti viděly přístroj na obnovu srdečního tepu AED a vyzkoušely si mobilní vyprošťovací zařízení. Posledním vozidlem, které dětem Tomáš s Markem představili, byl Ford Transit. Tento vůz slouží hlavně na přepravu osob. My jsme zde dětem připravili ještě ukázku různých druhů hadic, rozdělovač, sací koš. Zde měli také možnost vidět, jaké hasiči používají oblečení. Pracovní stejnokroj, tzv. „pééska“ – pro představu jakoby montérky. A pak ukázku toho, co má hasič na sobě při výjezdu. Těžké boty, kalhoty s laclem, ochranou kuklu, kabát, rukavice a přilbu. Dětem jsme ukázali 3 helmy. Jednu ve správném stavu a dvě po ožehu ohněm. To se tak stane, když se hasič dostane blízko k ohni. Na závěr exkurze Eliška se Zuzkou dětem rozdaly medaile, upomínkové předměty a nějakou sladkost na cestu domů.

Děkujeme všem za účast a spolupráci a přejeme krásné letní prázdniny

Mladí hasiči Český Dub

FOTO

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010